Návod na Tomb Raider: Legend, 1.část

3. června 2011 v 15:44 | Lady Nico★
01 - Bolívia.
Jakmile hru spustíte, spatříte animaci, ve které se Lara s její matkou nacházejí v letadle. Letadlo však začne hořet, pilotovi se vymkne řízení z rukou a letadlo exploduje. Pak spatříte další animaci, ve které Lara přeskakuje ze skály na skálu a poté co se ocitnete v reále na skále, vydejte se dopředu a projděte mezi skalkami, tak naleznete bronzovou sošku, kterou seberte (E). Odbočte doleva a přeskočte skalní propast (mezerník), za ní odbočte vlevo, narazíte na aktivní kámen, skopněte ho dolů do jezera (E), vpravo ve výklenku seberte bronzovou sošku (E). Seskočte do jezírka a po hladině plavte na druhou stranu, vytáhněte se na kamennou plošinu, nato na další kamennou terasu, tak se spustí animace, ve které přijmete zprávu. Kliknutím na klávesu TAB si přečtěte informační údaje, poté pokračujte doleva a zatlačte dopředu na obrovský kamenný kvádr (E+šipka nahoru), tak ho shodíte a zpřístupníte si cestu pro pokračování. Seskočte dolů, dole vpravo pod vámi seberte bronzovou sošku, pak se vytáhněte zpět, přistupte k liáně a přeskočte si na ni (mezerník+šipka vpřed). Šplhejte po ní výš (šipka nahoru), jakmile nebudete moci dál, přidržte pravou kurzorovou šipku a současně klikněte na mezerník, tak si přeskočíte doprava na druhou liánu.

Zbytek v celém článku...

Popolezte výš, zopakujte si předešlý úkon, tak si přeskočíte na skalní římsu, vydejte se doprava. Na konci skočte na lano (šipka vpřed+mezerník), tak se na něm zachytnete, rozhoupejte se (střídavě šipka nahoru a dolů), v horní poloze ve vhodný okamžik si přeskočte na další kamennou terasu doleva (obr.1), ocitli jste se před tmavou jeskyní. Nyní si rožněte baterku (delete), vstupte do jeskyně, projděte přes ni až na druhou stranu k východu, seberte stříbrnou sošku a spusťte se dolů. Znovu naskočte na stejné lano a nyní přeskočte na terasu vpředu kde si opět přeskočte na protější terasu. Popojděte vpřed, znovu přeskočte přes propast, v animaci se vám ukáže vchod do jeskyně, ale nenechejte se zmást, tudy dál nepůjdete. Po skončení animace se zachytněte vpravo za úzkou římsu, ručkujte doleva až na konec,kde si přeskočte (šipka+mezerník). Po kamenech přeběhněte na druhou stranu, pozor na balvan valící se shora, z kamene si přeskočte na horizontální tyč, roztočte se a přeskočte na druhou, z ní přeskočte na kamennou římsu a z té na druhou doprava, v animaci tak spatříte prvního nepřítele, který je vysílačkou upozorňován na vaší přítomnost. Jakmile animace skončí, rychle se vytáhněte nahoru, připravte si kolty (G) a rychle ho picněte (H). Pokračujte vpřed, seberte zdravotní balíčky (víc jak tři ale neunesete), zapněte si dalekohled (Page Down) a prohlédněte si vlevo nad splavem podivnou pohybující se záři, tam se budete muset nyní dostat. O kousek dál vlevo seberte bronzovou sošku, pak si vylezte na dřevěný kmen vpravo, přeskočte na římsu, přeručkujte doprava a vytáhněte se nahoru. Balvan vlevo shoďte dolů, ten spadne na kmen, který se tak převáží na druhou stranu. Seskočte dolů a zavěste se na jeho doleva trčící větev. Roztočte se na ní a přeskočte na balvan před vámi, přejděte po něm ke kulatému zlatému poklopu (aha to byla ta pohybující se záře), použijte na něj lanko s hákem(Q), ustupte kousek dozadu a poklop vytrhněte (E). Projděte vzniklým otvorem, spustí se animace, jakmile se ocitnete v reále, zastřelte další dva bastardy. Zavěste se na římsu mezi vodopády, ručkujte doleva, ale římsa se vydrolí. Naskočte tedy znovu na její pravou část, znovu ručkujte doleva, přeskočte mezeru v římse a zachytněte se za její zbytky vlevo, odtud si přeskočte na kovový hák, roztočte se na něm a přeskočte si na úzkou římsu naproti. Ručkujte po ní doleva až na konec, odkud si přeskočte vlevo na malou terásku, na ni se vytáhněte dvakrát nahoru. Vlevo se zachyťte lana, přeskočte si na druhou stranu na římsu, která je nad tou, která se vám před chvílí zčásti rozdrolila. Jděte pod vodopády doleva, vytáhněte se nahoru, tam seberte bronzovou sošku a slezte zpět dolů. Přeskočte si na první horizontální tyč, roztočte se a v pravou chvíli přeskočte na druhou, na ní se opět roztočte a přeskočte na terasu. Zde zlikvidujte vojáka, seberte jeho zbraň a lékárničku (to dělejte po každém zabití nepřítele, nebudu už na to extra upozorňovat). Vydejte se na okraj kamenného mostu, skočte ne druhou stranu (mezerník+šipka nahoru) a v letu vytáhněte lano (Q), tak se zachytíte za poklop, rozhoupejte se a přeskočte na druhou stranu na schody. Vystoupejte po nich, vlevo nad vámi je bronzová soška, k ní se ale nedostanete, tu seberete až za chvíli. Jděte tudíž dál, na konci se spustí animace, po jejíž skončení shoďte dolů balvany (E), po šikmé ploše seběhněte dolů a postřílejte vojáky. Vpravo seberte bronzovou sošku, poté vylezte nahoru a naskočte na lano, přehoupněte se na druhou stranu. Seběhněte dolů po další šikmé ploše, zlikvidujte vojáky, několik jich je i vpravo od auta. Pak seskočte dolů, seberte bronzovou sošku a vraťte se zpět k lanům. Znovu přeskočte na druhou stranu, seběhněte dolů k autům a vlevo vyběhněte nahoru po schodech, tak se spustí animace, v reále pak po nich vyjděte nahoru a vstupte do chrámu, pokračujte vpřed. Kopněte do jednoho z kamenů na podlaze (E), tak zjistíte, že před vámi je skrytá propast. Takže nyní se rozběhněte, skočte (mezerník) a během skoku vytáhněte lano (Q), tak se zachytíte za poklop nad vámi (obr.2), zhoupněte se a tak propast přeskočíte na druhou stranu. Vlevo vstupte do chodbičky, kde seberte bronzovou sošku, potom pokračujte do místnosti s několika řetězy. Vyskočte si na prostřední, šplhejte nahoru, ale ten se počne spouštět dolů, rychle si přeskočte na prvý. I ten se však začne spouštět dolů, přeskočte si tedy zpět na pravý, který již zase stoupá a z něj honem se přeneste skokem do výklenku. Popojděte dopředu, přichytněte se za další řetěz, po něm sjeďte dolů, zde skočte do vody a potopte se (F), sledujte ukazatel vzduchu. Na konci se vynořte, vytáhněte se na terásku, kde seberte bronzovou sošku. Skočte nazpět do vody, opět se potopte a plavte dál vpřed pravým zeleným tunelem, na konci se vynořte a vytáhněte se na souš. Seběhněte dolů po schodech, zleva budete napadeni leopardem, přepněte se na některou razantnější zbraň (klávesy 1, 2, 3,..atd.) a rychle ho zastřelte. Odbočte doleva, seběhněte dolů po schodech, nyní budete muset proběhnout mezi dvěma proti sobě se posunujícími kamennými bloky. Přistupte tedy až těsně k nim, jakmile se začnou rozestupovat, vezměte nohy na ramena a utíkejte vpřed s větrem o závod, tak mezi nimi proběhnete a dostanete se ke kleci, kde jsou teď dva páry stejných posuvných kamenných bloků. Uchopte klec a tlačte ji mezi bloky, jděte pomalu a tak mezi oběma bloky, chránění klecí, projdete. Jakmile projdete, pusťte klec a pokračujte dál po schodech vpravo, na konci chodby se spustí animace. Po jejím skončení si dobře prohlédněte okolí, na podlaze jsou tři nášlapné desky, jejichž zatížením se vám otevřou protější vrata k dalšímu pokračování. Podotýkám, že tento úkol lze splnit i jinak, ale tento postup mnou popsaný je spolehlivější a mnohem jednodušší. Za vámi vpravo ve výklenku nahoře je bronzová soška, vytáhněte se tam pro ni, poté dole pod vámi seshora picněte leoparda. Klec posuňte na nejbližší nášlapnou desku, nyní seskočte dolů a zpod kamenné houpací lávky vytáhněte ven další klec, kterou postavte na druhý konec zmíněné lávky. Vytáhněte se nahoru, seskočte na uvolněný konec lávky, tak klec vystřelíte nahoru. Vraťte se tam tedy a vystřelenou klec postavte na prostřední nášlapnou desky. Přeběhněte přes třetí nášlapnou desku, tak se otevře hlavní brána jen do poloviny, tak se přes ni dostanete za chvíli pro zlatou sošku. Jděte vlevo k řetězu, vyšplhejte se po něm nahoru a přeskočte si na římsu vpravo. Přeručkujte doprava, z druhé římsy se vytáhněte nahoru, vyskočte si na horizontální řetěz a přeručkujte doprava, kde se spusťte na sokl (F). Pomocí stejné klávesy se spusťte doprava dvakrát níž, přeskočte doprava na hák, roztočte se na něm a přeskočte k otevřené bráně. Vytáhněte se na sloupky vedle brány, přeskočte na bránu a odtud se vytáhněte dvakrát nahoru, seberte zlatou sošku a seskákejte si dolů. Nyní se dejte doleva, vyskočte na římsu, přes horizontální řetěz se dostanete na protilehlou stranu, kde seberete třetí stříbrnou sošku. Poté se vraťte a vstupte do chodby, popojděte vpřed, tak se spustí animace, nyní ale musíte spolupracovat. (po druhém - posledním - skoku je vidět poslední stříbrná soška) Sledujte při automatickém běhu tučnou bílou šipku, jakmile se na ni objeví příkaz "stát", zastavte se (šipka vlevo), tak uděláte kotoul a poběžíte dál, stále plňte příkazy podle šipky a tak doběhnete na konec, kde se už v reále zastavíte sami. Pokračujte vpřed, zavěste se za okraj a po tyčkách (F) si seskákejte až dolů. Nyní si prohlédněte tyče, připomínající televizní antény. Mezi první a druhou "anténou", je ve stěně balvan který se dá vtlačit do skály a tím se dá dostat do tunelu, vedoucímu ke čtvrté stříbrné sošce, kterou seberte. Vraťte se a naskočte na tu tyč, před níž je terasa, roztočte se a přeskočte na druhou, z té stejným způsobem na třetí a odtud na římsu. Ručkujte doprava, přeskočte na římsu vpravo, odtud dozadu na tyč, roztočte se a skočte si do výklenku pro páté poslední stříbro. Znovu přeskákejte přes všechny tyče, po římse tentokráte poté, až přeskočíte vpravo na další, vyskočte nahoru, pak znovu nahoru na římsu, ručkujte doleva, zahněte za roh a seskočte na zem. Utíkejte dopředu, spustí se dlouhá animace, v níž si oživíte vzpomínky na vlastní dětství a dozvíte se spousty nových informací. Buďte ale v pohotovosti, neboť jakmile animace skončí, musíte se rychle rozběhnout přes visutou lávku na druhou stranu, neboť ji vzápětí rozfláká střelec z vrtulníku. Utíkejte tedy vpřed, přeskakujte mezery v lávce a na konci se odrazte, skočte a zavěste se na stěně, rychle se vytáhněte. Nyní musíte zlikvidovat celkem sedm vojáků, po každém hned seberte lékárničky a munici, neboť jakmile zastřelíte posledního, v animaci tuto misi ukončíte.

02 - Peru - Return to Paraiso
Po skončení úvodní animace se ocitnete na malém vesnickém náměstíčku, popojděte dopředu a vyzkoušejte si všechny možné druhy útoků na cvičné figuríně, můžete si zkusit i kopnout do míče. Vpravo si vylezte po teráskách na střechu, rozběhněte se a odrazte se ke sloupu s osvětlením, při letu použijte lano a tak se zachytněte, zhoupněte se na protější střechu. Z ní slezte dolů a seberte bronzovou sošku, přitáhněte si kamenný kvádr k nejnižšímu stavení, z něj vylezte na střechu a seskočte dolů. Pokračujte doleva, v animaci si promluvíte s dívkou jménem Anaya, poté přijede na nádvoří auto a v reále se budete muset postupně zbavit jeho posádky a dalších nepřátel, kteří se budou postupně objevovat. Jakmile je všechny postřílíte, jděte do uličky vpravo od schodiště, kde vlevo ve slepé uličce seberte bronzovou sošku, poté se vraťte a po schodišti vystoupejte nahoru, přeskočte si doleva na malý můstek. Vlevo přeskočte na první horizontální tyč, roztočte se a přeskočte na druhou, kde seberte bronzovou sošku. Seskočte dolů a vydejte se ke stožáru s vlajkou, vylezte po něm nahoru a přeskočte si na balkón. Vlevo vykopněte dveře, uvnitř seberte stříbrnou sošku a vyjděte ven. Přeskočte si na protější balkón, po odrazu v letu použijte lano, stejným způsobem si přes svítilnu přeskočte na druhou stranu, kde vejděte do místnosti. Zastřelte bastarda, posbírejte granáty, nyní vás napadne velký houfec vojáků. Snažte se bojovat ze střechy, mají totiž spousty granátů, pokud spadnete dolů, použijte žebřík a vraťte se rychle zpět na střechu. Jakmile pobijete první várku, přijede nákladní auto s další várkou nepřátel, likvidujte je seshora pomocí granátů (K), jakmile je postřílíte, seskočte dolů, jděte uličkou dozadu kolem mrtvých nepřátel, seberte další bronzovou sošku, popojděte vpřed, tak se spustí animace, ve které na motocyklu budete muset dohonit vojáky na motorkách, neboť vojáci se vydali polapit Anayu, což nesmíte dopustit. Dohánějte tedy motocyklisty, likvidujte je s pistole, vyhýbejte se skalám a ostatním nástrahám, sbírejte lékárničky. Buďte velice obezřetní, neboť pokud byste při jízdě zahynuli, budete si ji muset zopakovat znovu celou od začátku. Tak přejedete až k mostům, přes které si přeskákejte, likvidujte další bastardy na motorkách (obr.3), tak dojedete nákladní auta, před kterými prchá Anaya. Rozstřílejte náklaďáky, sundejte z nich několik vojáků, tak se opět spustí animace, ve které si přeskočíte k Anaye do džípu a spatříte likvidaci kolony aut, tak jste Anayu zachránili. Dosáhnete rozvalin a ocitnete se na stejném místě, uvidíte ale, že se zde hodně změnilo, ano, vrátili jste se o několik let zpět do Lařina mládí. Jakmile animace skončí, seběhněte dolů po schodech, skrčte se (F) a vsoukejte se do nízké mezery, ocitnete se v tunelu. Uvnitř je tma, jako v ranci a protože jste se vrátili v čase zpět, kdy Lara ještě nemívala baterku, posviťte si světlicí (K), přeskočte na horizontální tyč. Přeručkujte na její konec, kde si seskočte, pokračujte tunelem dopředu, pozor na padající balvany, které vám nakonec přehradí cestu dál. Takže se vraťte, odbočte doleva, podlezte pod hroty, tak dojdete k mrtvé Sarah. Vpravo od ní je post z ostrých kopí, opatrně našlápněte na podlahu, tak je vysunete ze zdi. Přetáhněte si pod horizontálně ze zdi trčící kopí kamenný blok, vylezte si na něj a vyskočte na kopí, roztočte se na něm a tak si přeskočte na druhou stranu, vpravo nahoře seberte další bronzovou sošku. Zavěste se vpravo na parapet pod obloukem, přeručkujte doleva, na konci si doleva seskočte. Popojděte vpřed, propadnete se dolů, uslyšíte, že vás někdo volá jménem, podle hlasu poznáte, že se jedná o Kenta. Vidíte ho za mříží, popojděte k němu a promluvte si s ním. Posuňte si kamennou kouli pod lano a z ní na něj přeskočte, rozhoupejte se a z něj přeskočte na druhou stranu. Seskočte dolů, v animaci se setkáte s Kentem, kterého však zahubí bestie. Jakmile se ocitnete v reále, utíkejte rychle dopředu, přeskakujte přes překážky, tak se bestie ženoucí se za vámi lehce zbavíte. Odtlačte kvádry kolem sebe, vyskočte si na první terasu, svalte dolů kamennou kouli, vytáhněte se na další terasu, jděte k mřížím, za kterými spatříte Amandu, ale napadne ji jiná bestie, takže raději uteče. Seskočte tedy dolů na horizontální tyč, rozhoupejte se a z ní přeskočte na lano, z něj naproti na terasu, vpravo seberte bronzovou sošku. Vraťte se kousek, vstupte do vchodu vpravo, malou propast s hroty přeručkujte po tyči nad vámi, na jejím konci seskočte do chodby. Popojděte vpřed, spatříte delší velice výmluvnou animaci, v níž se nakonec Amanda utopí, ale vy se na poslední chvíli zachráníte, po skončení animace se ocitnete zpět v současnosti. Ocitli jste se v rozvalinách, v animaci si promluvíte s Anay, mezi rozbitými bednami je sedmá bronzová soška, naproti potom opět mezi bednami osmá, tedy poslední. Potom seskočte do vody, potopte se (F+šipka), plavte dolů a odbočte do boční chodby, na konci vyplavte (mezerník+šipka) a nadýchejte se vzduchu. Znovu se ponořte, podplavte pod mřížemi, pod druhými je stříbrná soška, té si zatím nevšímejte. Kolem vás svítí modrá světélka, ta musíte rychle za sebou zatáhnout, abyste vypustili v okolí vodu. Takže připlujte k prvnímu, zatáhněte za něj, pak rychle dalšímu, tlačítka se po chvíli vracejí do původní polohy, takže musíte být rychlí. Jakmile se vám to podaří, spustí se animace, v níž naleznete Amandinu botu, poté jděte pod mříž a seberte stříbrnou sošku. Přečtěte si nápis na kamenné desce, projděte východem, skočte na římsu vlevo, z ní na vyšší a pak doprava na terásku. Odtud při přeskoku dál použijte v letu lano, tak se přenesete naproti. Z terasy si ještě jednou stejný skok zopakujte a po něm jděte dopředu ke schodům. Tak se spustí animace, podlaha pod vámi se začne rozpadat, nyní musíte pokračovat dál tak, jak vám to ukazují bílé tučné šipky, tedy dvakrát po sobě dopředu, po jejím skončení se vytáhněte na pevnou plochu. Ocitli jste se v místnosti, kde jsou tři obrovské kamenné koule, jedna je na sloupku vlevo, druhá vysoko vpravo na římse a třetí je na zemi. Nejdříve tedy použijte na sloupek vlevo lano (Q), zatáhněte za něj (E), tak sloupek svalíte a kouli dotlačte do levého důlku v podlaze. Potom kouli na zemi natlačte do pravého důlku v podlaze (obr.4), tak se vám zpřístupní žebřík, po kterém si vylezte nahoru pod třetí kouli. Po římsách a žebřících si k ní přeskákejte, zatlačte na ni a svalte ji dolů. Opatrně si seskákejte dolů za ní a dokoulejte ji do prostředního důlku v podlaze. Tak se spustí animace, ve které se spojí všechny tři paprsky a nahoře před vámi se otevře brána. Vylezte si k ní po žebříku, tak se v další animaci seberete malý krystalový mečík, po jejím skončení se vraťte zpět, po jejím skončení se kousek vraťte a vpravo si přeskočte na římsu, z ní na druhou výš a odtud na žebřík před vámi. Vylezte po něm nahoru, vydejte se doleva, jděte kolem místa odkud jste shodili poslední kouli na konec, přeskočte si na terasu, z ní na římsu a ručkujte doleva, přeskočte přes dvě mezery v římse a na konci si seskákejte dolů po vodorovných římsách. Dole naskočte na lano, vyšplhejte si po něm nahoru, přeskočte si doleva na římsu nad poškozeným výstupkem. Ručkujte doleva, vytáhněte se ke schodům, jděte doprava a shoďte dolů další kouli, ta prorazí zeď. Vylezte na terásku, po žebřících si opatrně seskákejte dolů a shozenou kouli přidejte k prostřední v důlku v podlaze. Tak se spustí animace, ve které sjede dolů zlatá soška, seberte ji. Vylezte si zpět nahoru po žebříku a vám již dobře známou cesto si přeskákejte a přeručkujte po římsách nazpět k lanu, vyskočte si na něj a nyní se zhoupněte doprava. Postřílejte pod vámi vojáky, sklouzněte se dolů, pobijte další vojáky. Proskočte dírou ve zdi, skolte vojáky, po laně vyšplhejte nahoru a přeskočte si na terásku. Na konci vylezte nahoru po žebříku, zastřelte vojáka a naskočte si na další lano, po kterém si vyšplhejte až úplně nahoru. Jste opět v rozvalinách, postřílejte houfec nepřátel, jakmile skolíte posledního, spustí se animace a v ní společně s Anay odjedete v džípu do další mise.

03 - Japan - Meeting with Takamoto.
Poté, co si v úvodní animaci nastoupíte do výtahu, kterým vyjedete do třicátého poschodí, kde vystoupíte, popojděte dopředu a po schodech seběhněte dolů na taneční parket. Nyní jste společensky oblečení, jste dámou z lepší společnosti, takže nic víc než chodit a rozmlouvat zatím nemůžete, podotýkám zatím. Jděte doleva k bar pultu, kde si musíte promluvit s barmanem (E), od kterého se dozvíte, že pan Nishimura vás už očekává ve své kanceláři. Jděte tedy od baru v přízemí doprava a vstupte do dveří, v animaci si pak promluvíte s Nishimurou, jakmile animace skončí, ocitnete se zpět na chodbě. Popojděte dopředu, tak spatříte další animaci, ve které spatříte zděšeně utíkající tanečníky, neboť na parketě se nacházejí mafiáni včele s jejich bossem Takamotou. V reále všechny bastardy postřílejte, naštěstí jste měli pod hábitem uschovány kolty, které můžete použít až nyní. Jakmile skolíte posledního výtečníka, spustí se animace, ve které vám přijde poděkovat sám Nishimura, sdělí vám, že toto vám jen tak hladce neprojde a zároveň vám dá kartu od výtahu, vedoucího až na střechu. Vydejte se tedy v přízemí doleva, kartou si otevřete výtah, tak se ocitnete nahoře a střeše. Tam přistupte ke skleněným dveřím a vyslechněte si rozhovor, poté jděte doleva a vstupte na otevřenou střechu. Vpravo z bezpečné vzdálenosti rozstřelte barel s trhavinou za drátěnou ohradou, tak po výbuchu se ohrada zhroutí, jděte dopředu a naskočte si na vertikální tyč, po ní se vyšplhejte nahoru a přeskočte si doprava na plošinku a z ní se vytáhněte doleva nahoru na střechu. Přistupte k bedně, rozstřelte ji a seberte první bronzovou sošku. Seskočte si dolů ke skleněnému poklopu na střeše, použijte na madlo poklopu (bliká na tom místě světélko) lano (Q), poklop odtáhněte (E) a seskočte si vzniklým otvorem dolů. Seběhněte dolů po schodech (už můžete i svítit baterkou), dole opět rozstřelte bednu, seberte druhou bronzovou sošku. Na druhé straně je pět kartounových krabic, tu prostřední vytáhněte, rozstřelte tam ukrytou bednu, seberte po ní zbylou stříbrnou sošku. Nasedněte na motocykl, vyjeďte otevřenými dveřmi ven, zatočte dvakrát doprava, před sebou vidíte dva světle modře nasvícené nosníky, mezi nimi zeje propast. Na plný plyn se rozjeďte mezi tyto nosníky, tak se přehoupnete přes zmíněnou propast, spustí se filmeček, ve které opět musíte kopírovat vám zadané příkazy, jsou to vletu levá kurzorová šipka, zachycení lanem (Q), šipka nahoru a u hořících barelů šipka dolů. Pokud jste vše učinili spráně, tento krkolomný skok přežijete a objevíte se u schodů. Před vámi jsou dvě patra lešení, nejdříve po výstupcích seskákejte na to spodní, přeskákejte přes mezery až na druhou stranu, kde rozstřelte bednu a třetí bronzová soška je vaše. Poté se vraťte zpět, po výstupcích si vyskákejte zpět k hornímu lešení, přeskočte si na horizontální tyč, na které se roztočte (obr.5) a přeskočte dál. Přeskakujte mezery v podlážkách, za druhou rozstřelte kruh na laně (Y), tak se zbortí překážka a vy si můžete přeskákat až na konec. Zde si naskočte na lano, sklouzněte si po něm doleva, otočte se doleva a lanem si přitáhněte plošinu. Přitáhněte si ji k sobě (E) a rychle si na ni přeskočte, počkejte, až se plošinka ustálí, pak použijte lano (Q) na svítilnu nad vámi, tak se za ni zachytíte. Otočte se doprava, opět si přeskočte na plošinku a přitáhněte si další a z ní si přeskočte na poslední. Zde opět použijte lano a přeskočte si doprava na střechu otvorem v zábradlí. Rychle si skočte doleva do malé zahrádky, ať na vás nemohou psiska, poté zlikvidujte z pistolí stráže a nakonec zlikvidujte seshora pomocí granátů psy, pokračujte dál dveřmi za rožkem vpravo. Nyní se vydejte nejdříve po schodech dolů, mezi kartounovými krabicemi je bedna, rozstřelte ji a seberte čtvrtou bronzovou sošku. Vraťte se zpět a vyjděte po schodech nahoru, vpravo vidíte dveře, ale ještě do nich nevstupujte. Vyjděte ještě o poschodí výš, vstupte na roury vpravo, rozsviťte si baterku, jděte doleva na jejich konec, odtam přeskočte na římsu vlevo, ručkujte vpřed a přeskočte zpět doprava na roury. Popojděte dopředu, u zdi rozstřelte bednu, seberte druhou stříbrnou sošku. Stejnou cestou si přeskákejte po rourách zpět, sejděte o poschodí níž, nyní již projděte dveřmi vpravo. V místnosti postřílejte houfec nepřátel, potom vyběhněte po schodech nahoru a vykopněte levou skříňku, seberte z ní třetí stříbrnou sošku. Vraťte se dolů, rozstřelte u stolku bednu, pátá bronzová soška je vaše. Nyní použijte lano na obrovskou televizní obrazovku, táhněte lano dozadu, tak se obrazovka mírně nakloní. Ustřelte v obou jejích horních rozích dva kruhové držáky, tak se obrazovka sklopí úplně. Vytáhněte se na ni, pobijte další bastardy, seskočte na druhou stranu a projděte dveřmi. Přistupte vlevo k vertikální tyči a vyšplhejte se po ní nahoru, vlevo si lanem stáhněte reklamu, z jejího druhého konce si přeskočte na plošinu a vylezte po žebříku nahoru. Za zády si stáhněte lanem druhou reklamu, přeskočte na tyč, roztočte se a přeskočte na plošinu před vámi. Přeskočte na vertikální tyč, šplhejte po ní nahoru, přeskočte na další plošinu. Na druhém konci vpravo naskočte opět na vertikální tyč, šplhejte nahoru, přeskočte z ní doprava, přitáhněte plošinu. Přeskočte na vodorovnou tyč, otočte se, roztočte se a přeskočte si nazpět na původní vertikální tyč. Z ní přeskočte na plošinu a honem na druhou, neboť ta první se pomalu ale jistě sklápí. Na konci přeskočte na vertikální tyč, šplhejte po ní nahoru, ale ta se jakmile dosáhnete vrcholu zhroutí. Proto si včas přeskočte na první horizontální tyč vlevo, roztočte se a skočte na další, z poslední potom přeskočte na balkón. Zde musíte být ale hodně rychlí, neboť všechny horizontální tyče po chvíli mizejí. Jakmile se tedy ocitnete na balkóně, projděte dveřmi a seběhněte dolů po schodech. Postřílejte několik bastardů, dva jsou i vpravo nahoře na balkóně. Můžete sestřelit i lustr a rozstřílet jiné předměty, nadělají mezi nepřáteli pěknou paseku. Vraťte se zpět a jděte na balkón, kde jste zastřelili před chvílí mafiány, tam rozstřelte bednu a získáte tak šestou, tedy poslední bronzovou sošku. Seběhněte znovu po schodech dolů, odbočte doleva a vstupte do tmavého vchodu vlevo, tam vykopněte druhou skříňku zleva a získáte čtvrtou, též poslední stříbrnou sošku v této misi. Projděte dveřmi vlevo a vstupte po levé straně do bezpečnostní místnosti, kde rozstřelte hasící přístroj a aktivuje na zdi spínač vlevo od něj, tak jste zviditelnili v chodbě, kterou máte dále pokračovat laserové paprsky, které pokud něco zachytí, spustí automatický kulomet na zdi na konci chodby. Vlevo na panelu počítače aktivujte tlačítko, tak spatříte tři lokace, kterými budete za chvíli procházet. Vyjděte ven a tlačte do chodby před sebou kouli, tak se sice spustí zmíněný kulomet, ale budete kryti koulí, takže vám neublíží (obr.6). Na konci chodby kouli opusťte, zabočte doleva a vstupte do chodby vpravo, tak se ocitnete v místnosti s drakem a v animaci si promluvíte s Takamotou, stojícím ve své kanceláři o patro výš, samozřejmě uteče. V reále pak postřílejte několik mafiánů, stoupněte si zády ke komodě vlevo a na draka použijte lano, přitáhněte ho k sobě, tak v další animaci rozrazí skleněnou výplň za vašimi zády nad komodou. Vyskočte na komodu, vytáhněte se nahoru, zlikvidujte dva bastardy a jděte doprava až do kanceláře Takamoty, kde jste ho viděli v animaci. Posbírejte zbraně, pokud již takové nesete, získáte alespoň munici. Uchopte malovanou bednu a tlačte ji před sebou až k rozbité skleněné výplni, kde ji shoďte dolů do místnosti. Tak se rozbije, seskočte dolů a seberte zlatou sošku, která z ní vypadla. Vytáhněte se zpět nahoru a naproti si tlačítkem přivolejte výtah, nastupte si a tak vás doveze v animaci nahoru, kde už na vás čeká závěrečný souboj s Takamotou. Po skončení animace, plné vyhrůžek a varování z jeho strany se pusťte do souboje s tímto mafiánským bossem. Má kouzelný meč, z kterého na vás vysílá zelené zraňující paprsky a navíc jsou dole, kde stojíte, ještě čtyři automatické kulomety. Dříve než se pustíte do boje, najděte za jednou ze soch vertikální tyč, po které si vyšplhejte na horu a přeskočte si z ní na kulatou rampu k Takamotovi, tady už budete bojovat pouze s ním, neboť jste mimo dostřel automatických kulometů. Vlevo máte jako vždy modrý ukazatel vašeho zdraví, vpravo nahoře pak oranžový vašeho soka. Střílejte po něm vším, čím můžete, používejte i granáty, budete ho ale muset stále dohánět, neboť se velice rychle přemisťuje z místa na místo. Jakmile zjistíte, že se chystá použít svůj meč, rychle se kryjte za sochou, včas potom vystupte a zaútočte na něj. Ačkoliv se vám to může zdát velice těžké a složité, opak je pravdou, neboť po několika vašich útocích a správném včasném krytí, se tohoto zlosyna téměř velice lehce zbavíte. Jakmile natáhne paprče, spustí se závěrečná animace, ve které vás z vrtulníku se slovy ocenění vyzvedne sám pan Nishimura a tak tuto misi zakončíte.

04 - Ghana - Persuing James Rutland.

Po skončení úvodní animace se vydejte dopředu a odbočte doleva k vodopádu. Tak se spustí další animace, v níž si dalekohledem prohlédnete celé okolí a prostor před vámi. V reále pak skočte do vody (mezerník) a abyste při skoku nenarazili na skály, ihned se v letu skrčte (F), tak se nezraníte a hned vyplujte na hladinu (kurzorová šipka+mezerník). Plujte ke břehu a vytáhněte se na něj. Otočte se zády k podivnému mechanizmu, popojděte dopředu a znovu skočte do vody, vpravo na dně seberte první bonzovou sošku, vlevo přímo pod splavem seberte druhou. Další soška, tentokráte stříbrná je přímo ve škvíře pod vodou pod mechanizmem, no tam se zatím nedostanete. Takže se vraťte zpět k mechanizmu, vylezte na skálu vpravo a vytáhněte se výš. Přeskočte doleva na lano, natočte se doprava k mechanizmu, rozhoupejte se a skočte dopředu, tak dopadnete na přepážku a spustí se další animace, v níž mechanizmus uvedete do chodu a tak si otevřete vstup do chrámu a zároveň si promluvíte s Rutlandem. Nejdříve však v reále skočte znovu do vody a seberte první stříbrnou sošku, na kterou jsem vás před chvílí upozornila a ke které jste neměli přístup, nachází se přímo dole ve vodě pod spuštěným mechanizmem. Plavání pod vodou se řídí příslušnou kurzorovou klávesnicí, pro ponoření používejte (F), pro vynoření mezerník. Vyplavte na povrch s vstupte do chrámu, seběhněte dolů po schodech, zabočte vpravo. Z druhé strany si přitáhněte lanem pramici, rychle si na ni naskočte, z ní přeskočte na lano, rozhoupejte se na něm, přeskočte na druhé lano, opět se na něm rozhoupejte a z něj přeskočte na druhou stranu na pevnou zem. Vyběhněte vlevo nahoru po schodišti, projděte vchodem, který se vám automaticky otevře a zastřelte bastarda. Odbočte doprava, přeskočte přes trnitou tyč, znovu zabočte doprava a stoupněte si na pohyblivou podlážku v podlaze, všimněte si, že pokud na ní stojíte, otevřou se dveře na konci před vámi, jakmile ji ale opustíte, tyto se počnou pomalu zavírat. Takže si na ni stoupněte, nyní musíte jednat velice rychle. Přeskočte tyč (mezerník+šipka vpřed), udělejte kotoul (F), tak tyč podlezete, znovu skočte a podlezte a rychle proběhněte pomalu se uzavírajícími dveřmi. V místnosti budete napadeni několika nepřáteli, kryjte se, rozstřelujte barely s trhavinou, tak jich několik zlikvidujete, ostatní postřílejte, pozor na velice nebezpečného kulometčíka nahoře před vámi, ale ze dveří před vámi ještě přiběhnou další, buďte tedy připraveni zlikvidovat i je. Jakmile se vám je podaří eliminovat, přeběhněte dopředu přes můstek vpravo, na konci se vytáhněte nahoru, seberte třetí bronzovou sošku a pokračujte dál. Zalehněte za kulomet, který obsluhoval jeden z nepřátel a vlevo u kola rozstřílejte malý kamenný sloupek, tak se kolo roztočí a spustí se animace. Po jejím skončení se vraťte k nyní již se otáčejícímu kolu, naskočte si na jednu z něj trčících tyčí, z ní přeskočte na druhou a z té na lano, na kterém se zhoupněte a skočte dopředu. Pak přeskočte na zavěšenou plošinu, z ní vystřelte lano na pahýl sloupu vlevo před vámi a přitáhněte se k němu (obr.7), vyskočte doleva na souš ke dveřím, těmi ale dál neprojdete, sem se ale ještě vrátíte. Vylezte si tudíž na lano za vámi, zhoupněte se na něm, zachytněte se tyče kola, roztočte se a přeskočte na druhou tyč, roztočte se a přeskočte na žebřík, po kterém vylezte nahoru. Jděte doleva a vylezte výš po druhém žebříku, nahoře si z něj přeskočte na římsu vlevo. Z ní vyskočte na vyšší římsu, po ní ručkujte doleva, asi v polovině si vyskočte na lano nad vámi a vyšplhejte si po něm nahoru. Přejděte na druhou stranu, seshora zastřelte dole pod vámi leoparda, poté seskočte dolů. Vpravo po úzké římse se vytáhněte nahoru, pokračujte vpřed po rozbitých schodech, seberte čtvrtou bronzovou sošku. Vlevo se vytáhněte na kamenný blok, rychle přeskočte na druhý, neboť ten první počne pod vaší váhou klesat, z něj potom přeskočte na žebřík, po kterém vylezte nahoru. Popojděte vpřed, tak se spustí animace, po jejím skončení skočte dolů doprava do vody a plavte na druhou stranu, kde vystupte na souš. Přeskočte na schody, seberte druhou stříbrnou sošku, poté vlezte znovu do vody. Plavte na druhou stranu kolem pilíře a vystupte na pevnou zem. Použijte lano na plovoucí plošinu, seskočte si na ni, poté použijte lano na pilíř, pak na druhý a přitáhněte se k břehu, z plošiny si vyskočte na souš. Vlevo si vylezte nahoru po vysokém žebříku, z něj přeskočte dozadu na zavěšený kvádr, počkejte si, až se vysune na vaši úroveň druhý, přeskočte si na něj, z něj se rychle rozběhněte vpřed, zavěste se na skálu a vytáhněte se nahoru. Vlevo za rohem seberte pátou bronzovou sošku, poté na silný sloup před vámi vystřelte lano, zhoupněte se na něm a přeskočte na druhou stranu. Přeskočte na trhlinu vlevo před vámi, zachytněte se za ni, přeručkujte doprava, zachytněte se za trhlinu pod vámi (F), přes další trhliny vpravo si přeskákejte a přeručkujte až úplně doprava, kde si vyskočte k nášlapné desce v podlaze. Zkuste na ni šlápnout, tak aktivujete mechanizmus, který dvakrát otočí plošinou, pokud desku opustíte, otáčí se zpět. Přeskákejte si tedy na druhou stranu až před sochu, všimněte si kovových okovů, které připoutávají její ruce. Socha má na prsou hvězdici, pokud na ni použijete lano a zatáhnete za ně, pak se bude snažit osvobodit, ale kovová pouta jí to nedovolí. Přeskákejte si tudíž na druhou stranu k druhé nášlapné desce, na ni přesuňte kamenný kvádr, teď jste uvolnili soše její levou ruku. Nyní si tedy přeskákejte zpět k první nášlapné desce, stoupněte si na ni a natočte se směrem k soše. Mechanizmus dvakrát otočí deskou, nyní musíte být velice rychlí. Rozběhněte se k soše, deska se začne znovu přetáčet zpět, rychle si na ni přeskočte a z ní skočte až k soše, na hvězdici použijte lano a zatáhněte. Pokud jste to stihli včas, socha má volnou i pravou ruku, takže se spustí animace, ve které se vám dole otevřou kamenná vrata. Seskočte dolů do vody, vplavte do odtékajícího proudu vody, po žebřících kolem dolů padající vody slezte až úplně dolů ke známému otáčejícímu se kolu (tady jste přece už jednou byli, že ano?). Takže si celý proces zopakujte, naskočte na jednu z tyčí otáčejícího se kola, z ní na druhou a z té na lano, zhoupněte se a přeskočte na skalisko. Lanem si přitáhněte plošinku, přeskočte na ni, lano vystřelte na pahýl sloupu vlevo před vámi, přitáhněte se k němu, přeskočte si ke dveřím, ty jsou nyní otevřeny, ale kmitá v nich několik řad ostrých zraňujících tyčí. Nesnažte se proběhnout mezi nimi na jeden zátah, ale vezměte to na etapy, proběhněte mezi prvními, vyčkejte na vhodný okamžik, pak proběhněte mezi dalšími, to si zopakujte tolikrát, až se bez úhony dostanete za ně. Nyní na vás čeká další past, musíte projít chodbou, kde ze zdí rotují ostré břity. Tlačte tudíž před sebou kamenný kvádr (obr.8), tak projdete mezi mačetami bez zranění, pak vyběhněte po schodech nahoru a ocitnete se před stejnou pastí. Za vašimi zády vytáhněte ze stěny kamenný kvádr a opět ho tlačte před sebou, tak projdete ve zdraví i přes tuto nástrahu. Na konci vyběhněte nahoru po schodech, poté po druhých dolů a dojděte až k tyčím, zahrazujícím vám cestu vpřed. Tak se spustí animace, ve které se na vás zezadu bude řítit obrovská kamenná koule. Rychle tedy přeskočte první tyč, popojděte úhlopříčně vpřed doleva, udělejte kotoul (F), utíkejte vpřed a přeskočte malou mezeru v podlaze, tak se spustí animace, ve které spatříte, jak se koule zřítí do propasti, aniž by vás zabila. Jděte doleva, naskočte na žebřík a slezte po něm dolů, otočte se a seberte třetí stříbrnou sošku, poté se po žebři vraťte nahoru, naproti naskočte na horizontální tyč, roztočte se a zachytněte se za skalní štěrbinu před vámi. Ručkujte doleva, přeskočte vlevo na římsu, z ní nahoru na vyšší. Brzy ale spadne balvan, takže neotálejte a honem si přeskočte na tyč za vámi. Roztočte se, přeskočte na druhou tyč, znovu se roztočte a přeskočte na skálu. Naskočte na plošinu, z ní přeskočte na druhou a z této na pevnou zem. Otočte se a naskočte na horizontální tyč, roztočte se a přeskočte na skalní výstupek. Přeručkujte doleva a vyskočte si na vyšší, ale brzy bude seshora padat obrovský balvan, takže rychle přeskočte doprava na další tyč, roztočte se a přeskočte na další. Otočte se, roztočte se a přeskočte na vyšší tyč, zde se znovu roztočte, skočte a zachytněte se za štěrbinu ve skále. Rychle ručkujte doleva, ať vás nesrazí balvan, vyskočte si na vyšší štěrbinu, ručkujte doleva a seskočte si dolů ke vchodu do chrámu, vstupte dovnitř. Pokračujte chodbou vpřed, v animaci naleznete klenot vaší matky, který ji daroval její manžel. Rozsviťte si baterku a seběhněte dolů po schodech, před propastí s hroty použijte lano a přeneste se na druhou stranu, hned poté se přeneste přes stejnou past opět pomocí lana. Jděte dopředu a za rohem vlevo postřílejte stráže, popojděte dopředu a zastřelte další stráž, té se však podaří granátem zničit most před vámi. Použijte tedy opět lano a přehoupněte se na něm přes vzniklou propast na druhou stranu, pokračujte doprava. Na konci vpravo se přehoupněte přes dvě horizontální tyče, z poslední se zachyťte za skalní štěrbinu, z ní přeskočte doleva ke dveřím. Na dveře použijte granát, tak je vyrazíte, za nimi seberte čtvrtou stříbrnou sošku. Přeskákejte si po štěrbinách zpět k té první, z ní přeručkujte a přeskákejte přes další štěrbiny až nahoru, přeskočte dozadu na tyč, z ní na druhou a přeskočte mezi barely. Vpravo od vás je houfec strážných, opatrně se k nim přibližujte a likvidujte je. Seskočte dolů na levou stranu, vpravo přejděte přes chatrnou visutou lávku a jděte doleva, zlikvidujte poslední padouchy. Doplňte si na maximum zdraví i munici, včetně automatických zbraní a granátů, neboť po chvíli vás čeká velice těžký závěrečný souboj s Rutlandem, takže se vám to bude náramně hodit. Vstupte do vchodu a rychle zastřelte leoparda, všimněte si velkých hnědých vrat před vámi, ale tam se zatím nedostanete.Vyskočte si na rozbité schodiště vlevo, popojděte vpřed, ale seshora se bude valit obrovská kamenná koule, zachraňte se skokem doprava na lano. Počkejte chvíli, než se převalí i druhá, pak se na laně zhoupněte a přeskočte si na pravé schodiště. Popojděte výš, ale i zde se bude valit dolů těžká kamenná koule, opět se před ní zachraňte skokem na lano a počkejte, až se i tato převalí. Nato si znovu přeskočte na pravé schodiště, vyjděte po něm nahoru a vlevo si stoupněte na nášlapnou desku (obr.9), tak se před vámi otevřou dveře, ale ještě do nich nevstupujte. Seběhněte dolů zpět po schodišti a jděte k hnědým vratům, na které jsem vás před chvílí upozornila, nyní jsou otevřená, vstupte do tmavé chodby a seberte zlatou sošku, poté se vraťte po schodišti nahoru k nášlapné desce, stoupněte si na ni, počkejte si, až se dveře úplně otevřou, pak se rozběhněte vpřed a rychle jimi projděte. Spustí se animace a po jejím skončení vás čeká závěrečný souboj s Rutlandem. Vpravo nahoře máte jeho oranžový ukazatel zdraví, vlevo modrý je jako vždy váš. Nejdříve si připravte pistole a šijte do Rutlanda hlava, nehlava, při tom stále uhýbejte jeho útokům. Tak ztratí část energie, kterou si odskočí doplnit na jednu ze čtyř výše položených říms. Jakmile tuto použije, rozstřelte pod římsou hlavici, která chrání oko. Poté, co takto tento bídák použije všechny čtyři římsy a vy rozstřelíte všechny hlavice pod nimi, používejte na oka lano, zatáhněte za něj(E), tak římsu strhnete, Jakmile se vám takto podaří strhnout všechny čtyři římsy, Rutland přestane mít možnost si doplňovat úbytek energie, způsobený vaší střelbou, v tu chvíli se přepněte na samopal, či jinou automatickou zbraň (End), držte ho v zaměřovači a bez přestání do něj střílejte, tak ho přemůžete. V animaci vám poví ještě o vaší matce a otci, no jsou to lži a bláboly, takže si naskočíte na motorku a budete se na ní řítit do další mise.


Návod je ze stránek: abecedaher.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.