Návod na Tomb Raider: Legend, 2.část

3. června 2011 v 15:47 | Lady Nico★
05 - Kazakhstan - Project Carbonek.
Po skončení animace jste se tedy ocitli v kazachstánských horách, padá sníh a počasí je pod psa, což zhoršuje viditelnost. Prohlédněte si dalekohledem prostor dole pod vámi, zdá se, že se tam něco semlelo. Popojděte vpřed, tak seskočíte dolů a jakmile dostanete pokyn ve formě šipky, klikněte na šipku (dolů), tak otevřete padák a na něm hladce přistanete na střeše budovy. Zalehněte za kulomet (E) a postřílejte (H) dole pod vámi všechny stráže, pohyb kulometu řiďte myší, pomáhejte si i rozstřelováním barelů s trhavinou. Vytáhněte se doprava na vyšší střechu, otočte se doleva a přeskočte si na levou tyč vlajkového stožáru. Roztočte se a přeskočte si na druhou stranu, vytáhněte se na střechu a na ní úplně vpravo rozstřelte bednu, získáte tak první bronzovou sošku.

Zbytek v celém článku...

Seskočte ze střechy dolů, postřílejte zbylé stráže, jděte k domku a vstupte doprava do jeho vchodu. Uvnitř odbočte doprava, na konci doleva a vlevo uzdi u regálu seberte druhou bronzovou sošku. Vraťte se zpět ke vchodu do domku, za silným sloupem vlevo je špatně viditelný žebřík, po kterém si vylezte nahoru. Zastřelte strážného, přeskočte si na střechu, po které se procházel, sklouzněte se dolů a seshora postřílejte další strážné. Pokud jste ještě na některého zapomněli, i zde je možné zalehnout za kulomet a dokončit dílo zkázy. Popojděte dopředu k ošetřovně, před drátěnou ohradou je pět na sobě poskládaných beden, rozstřelte je a dírou v plotu vejděte dovnitř, rozstřelte bednu a seberte první stříbrnou sošku. Vraťte se nazpět k ošetřovně, vstupte do dveří, spustí se animace, ve které osvobodíte dvě zajaté rukojmí. Vyjděte ven, odbočte doleva a jděte až k vratům, vlevo na zdi aktivujte spínač, tak vrata otevřete, ale buďte opatrní, seshora se budou valit dolů barely s třaskavinou, raději je, pokud ještě nejsou blízko vás, rozstřelujte. Jakmile bude cesta před vámi bezpečná, vyjděte po ní nahoru k domečku a vstupte dovnitř. Přistupte naproti k ovládacímu panelu, tak v animaci shlédnete nějaké satelitní snímky a dozvíte se mnohé o záměrech povstalců. Vlevo od řídícího panelu je žebřík, vylezte si po něm nahoru, přeskočte na druhý žebřík, i po něm vylezte výš. Otočte se doleva, naskočte na lano a sklouzněte se po něm níž, zde se znovu otočte doleva, naskočte na lano a po něm se sklouzněte na střechu domu. Kolem dole pod vámi je plno strážných, seskočte dolů, ale moc se s nimi nepárejte, utíkejte doprava k tunelu, na rampě vlevo picněte bastarda ve žlutošedé m overalu, tak se spustí animace, v níž se otevřou vrata od tunelu. Rozběhněte se tedy tam, strážných si nevšímejte, teď musíte být velice rychlí, naskočte si na motocykl a rozjeďte se s větrem o závod dopředu po kolejích. Nyní budete muset dojet vlak, který pronásledují na motorkách a později i v autech povstalci, musíte je za jízdy likvidovat a v žádném případě se nenechejte předjet. Likvidujte výbušniny, sbírejte lékárničky a zabíjejte povstalce, ani na chvíli neubírejte na rychlosti, vyhýbejte se překážkám (obr.10). Vaše jízda je rozdělena na tři etapy, jakmile obstojíte v první, přejdete do druhé, tady nastane honička i s auty, opět jeďte co nejrychleji a likvidujte nepřátele, tak přejdete do poslední etapy, volte nejkratší cestu, prorazte závoru, přejeďte přes dva mosty a tak vlak dohoníte. Vjeďte i s motorkou na plošinový nákladní vagón, ujíždějte stále dopředu, tak se spustí animace, v ní opět budete muset kopírovat příkazy, které formou šipek opakujte na vaší klávesnici, tak se zachráníte a ocitnete se v reále. Ocitli jste se vpravo od hořícího vlaku, rozstřelte si bedny kolem vás, ať získáte prostor. Stoupněte si na okraj plošiny, na závěs lana použijte lano (Q) a přitáhněte si rameno jeřábu, poté přeskočte na lano, zhoupněte si na něm a přeskočte si na druhou stranu. Otočte se doleva, vylezte nahoru po žebříku a odtam si přeskočte doprava na reklamní ceduli. Přeručkujte po ní doleva, přeskočte na tyč, roztočte se na ní a přeskočte na druhou, z té pak na další reklamu a z ní si seskočte dolů na rampu (F). Seskočte ještě níž, vlevo v koutě rozstřelte bednu a seberte třetí bronzovou sošku. Vylezte si na bednu a z ní se vytáhněte zpět na rampu, znovu si lanem přitáhněte rameno a přeskočte na lano, zhoupněte se na něm a rychle si přeskočte na druhou stranu, ať vás neschvátí plameny, šlehající zespodu pod vámi. Odtud rozstřelte točící se větrák, rozběhněte se a přeskočte na druhou stranu, vytáhněte se na vyšší a vskočte do větrací šachty. Pokračujte vpřed, sklouzněte se dolů, přeskočte jiskřící dráty (přidržte mezerník, tak bude skok vyšší a delší), další dráty podlezte (F), za mřížemi spatříte mrtvolu vědce. Seberte ze země papír, tak se dozvíte, že byl záměrně zmražen při teplotě -50 stupňů a nemohl přes mříže uniknout. Odbočte tedy doleva a přeskočte si na horizontální tyč, roztočte se a přeskočte na lano, zhoupněte se a přeskočte na druhou stranu. Při skluzu opět známým způsobem přeskočte jiskřící dráty, odbočte doprava, další dráty podlezte, rozstřelte větrák, popojděte vpřed a zabočte do chodby vlevo. Než se opět sklouznete, rozstřelte větrák, sjeďte po šikmině dolů, při skluzu přeskočte jiskřící dráty. Dole v chodbě přeskočte další, druhé podlezte, sklouzněte se doprava, zachytněte se tyče a seskočte dolů. Rozstřelte bednu, seberte čtvrtou bronzovou sošku, vylezte si na bednu naproti, otočte se a na očko ve stropě použijte lano. Znovu se otočte, zhoupněte se, přeskočte na římsu, sklouzněte se dolů a seskočte do místnosti s generátorem. Jděte doprava, rozsviťte si baterku a naskočte na krabici ventilátoru topení, z ní si přeskočte na vyšší, ručkujte doleva a vytáhněte se na kovovou rampu. Zabočte doleva a na kliku drátěných dveří použijte lano, zatáhněte za ně, tak dveře otevřete. Přeskočte si do takto otevřeného prostoru, rozstřelte bednu a seberte druhou stříbrnou sošku. Přeskákejte si zpět, spusťte se dolů, jděte doprava a vytáhněte se na velikou kovovou bednu, z ní si přeskočte doleva na krabici ventilátoru topení a odtud doprava na rampu. Přeskočte dopředu na druhou, zabočte doprava a naskočte si na lano vpravo, tak strhnete rouru, jejíž obsah naplní generátor. Stoupněte si před generátor a na jeho levé táhlo použijte lano a zatáhněte za něj, tak jste si vzadu otevřeli dveře a zároveň i odkryli plánek energetického systému. Vydejte se tudíž k němu, prohlédněte si ho pečlivě a vstupte do dveří, nyní již zpřístupněných vlevo. Ocitnete se v chodbě, před vámi vidíte unikající zelený chladící plyn, který je ale jedovatý. Vyskočte si vpravo na rampu, z ní na vodorovnou tyč, roztočte se a přeskočte na druhou rampu, z ní přeskočte na další tyč, opět se roztočte a přeskočte na lano, na kterém se zhoupněte a přeskočte na rampu. Otočte se doprava, přeskočte na rampu, z ní si vyskočte na další nad vámi. Vpravo nad vámi je roura, po které se pohybuje modré jiskření, jakmile se objeví nad vámi, naskočte na rouru a ručkujte doleva, nesmíte se s ním setkat, na konci si přeskočte doleva a zachytněte se. Ručkujte doprava, na konci za rohem seskočte níž, odtud na kovovou rampu. Stejným způsobem přeručkujte vpřed po další rouře, na konci seskočte na rampu, z ní na zem a projděte dveřmi, které se vám samy otevřou. Spustí se animace, v níž si pohovoříte s Amandou, která se ale velice změnila, dá strážím příkaz, aby zničili most a vy se jen taktak na poslední chvíli zachráníte. Jakmile se ocitnete v reále, vyzkoušejte si elektrickou věž, ale je nefunkční, nemá dostatek energie. Takže sjeďte po šikmé rampě dolů, zde postřílejte strážné, na konci ve slepé uličce vlevo je poslední, tedy pátá bronzová soška. Poté se vydejte k vertikální tyči a stejným způsobem, aby vás nezasáhlo jiskření se po ní vyšplhejte nahoru, odkud si přeskočte doprava. Vytáhněte se výš, otočte se a přes dvě horizontální tyče si přeskočte na lano, otočte se doleva a přeskočte na vertikální rouru (obr.11), z ní mírně doleva na další, z té na druhou a poté si přeskočte na pevnou zem (opět pozor při přeskocích na zraňující jiskření). U mrtvého muže seberte dopis, přečtete si ho, dozvíte se, proč a jak zemřel, naproti němu vidíte za mříží barel, z bezpečné vzdálenosti tam hoďte granát, tak barel vybuchne a mříž se rozpadne. Vejděte dovnitř a seberte třetí, tedy poslední stříbrnou sošku, pak se vraťte a vstupte do dveří vpravo. Pokračujte lomenou chodbou vpřed, před unikajícím chladícím plynem si vyskočte na horu na rampu, přes dvě tyče se přeneste do protějšího vchodu, pobijte stráže, pozor na to, že házejí granáty, pomáhejte si rozstřelováním barelů s trhavinou. Jděte k žebříku, na malý generátor vlevo od něj použijte lano, poté jej zatlačte doprava až před žebřík, vyskočte si na něj a z něj již lehce přeskočíte na žebřík, vylezte výš a přeskočte doprava na rampu. Tak se spustí animace, po jejím skončení přeskočte na tyč vlevo, z ní pak na plošinu, poté doprava na lano a z něj na kamennou desku nad modrou koulí, kde se zachytněte. Přeručkujte na její druhou stranu a přeskočte dozadu na tyč, roztočte se a přeskočte na rozbitou plošinu, z ní na žebřík vpravo. Druhá část žebříku se tak spustí až na zem, takže pokud byste teď nechtěně upadli dolů, můžete se znovu vydat na cestu od tohoto žebříku. Z žebříku si přeskočte doprava na plošinu, na konci na lano, pokud ještě nejsou naproti rozstřílená okna, tak je rozstřílejte, zhoupněte se na laně a přeskočte si do místnosti. U mrtvého muže seberte dopis, tak zjistíte příčinu jeho úmrtí. Přejděte k ovládacímu panelu vpravo, kde zatáhněte za páku. Tak se spustí animace, v níž spatříte reakci na vaše počínání. Vlevo od panelu projděte vchodem a sejděte dolů, lanem si přitáhněte malý jiskřící generátor pod druhou modře jiskřící kouli, poté až k druhé, která generátor rozrazí. Projděte dveřmi, vstupte vpravo na plošinu a přes tyč se přehoupněte dál, tak se vyhnete smrtícímu chladícímu plynu. Pokračujte vpřed a na zavěšená modře jiskřící jádra používejte vaše lano (Q), potáhněte je k sobě a přeskočte vpřed, tak se dostanete bez úhony až k dalším. Celý postup stále opakujte, až si takto přeskáčete až ke dveřím, do kterých vstupte. Posuňte generátor až na konec, nyní si stoupněte ke generátoru zleva a použijte lano na táhlo, otevírající klec, tak generátor vjede do klece a nastane aktivace věže. Opatrně a ve vhodnou chvíli proklouzněte porouchanými dveřmi do místnosti, tak si v animaci prohlédnete a získáte štít. U mrtvého muže seberte dopis, tak se dozvíte, co bylo příčinou jeho smrti, poté stejně obezřetně proběhněte druhými porouchanými dveřmi do vedlejší místnosti, zde budete napadeni třemi strážci z druhé strany, kteří se však chrání štíty, jsou tedy těžce zranitelní. Je několik způsobů, jak se jich zbavit, nejlépe je zasednout za aktivovanou věž (E) a nad jejich hlavami vytahovat ze zdi bedny a pouštět jim je na hlavu. Lze také posunovat bedny kolem věže a krýt se za nimi, dotlačit je k zábradlí a takto chráněni stráže likvidovat z pistolí, je to delší a namáhavější práce. Nesmíte ale zatím hýbat s bednou, která je před vámi na rampě, na tu dojde za chvíli. Jakmile se tedy těch tří otrapů zbavíte, přetáhněte si zavěšenou plošinu zleva doprava až na konec (H, G), ta se ale zastaví naproti mezery v zábradlí, nyní ji tedy musíte dostat o kousek dále. Zaměřte se na její závěsný hák a rychle klikejte na klávesu (H), tak plošinu přesunete až na doraz doprava. Vyjděte z věže, jděte k bedně na rampě a dotlačte ji až úplně doleva, tedy až k narážce, trčící ze zdi. Vylezte si na ni, skočte doprava, tak se zachytíte za škvíru ve zdi. Vyskočte si na vyšší a zachytněte se zde, ručkujte doleva až za roh, kde si seskočte dolů na plošinu (F). Z ní si přeskočte na plošinu, kterou jste před chvílí sem dotlačili, z ní na vyšší rampu vpravo, otočte se, naskočte na vodorovnou tyč, roztočte se a přeskočte si do výklenku, kde seberte zlatou sošku. Znovu naskočte na tyč, z ní přeskočte na rampu a seskočte na plošinu, z ní pak dolů doprava na rampu, projděte dveřmi vpravo. Vytáhněte se na rampu, rozstřelte šikmé spadlé roury, použijte lano (Q) na kolík vpravo ve zdi a přitáhněte se k němu, pusťte knoflík a rychle lano použijte na kolík naproti ve zdi, opět se přitáhněte, přeskočte si na rampu vpravo. Použijte opět lano na knoflík vpravo na zdi, přitáhněte se, včas se skrčte (F), ať vás nezasáhne elektrický proud z tyče. Přeskočte na další rampu, rozstřelte rozbité roury, opět použijte lano na kolík vpravo na zdi, přitáhněte se a tentokrát jiskřící tyč včas přeskočte (mezerník), dojděte na konec a seskočte dolů. Lomenou chodbou dojdete až na konec, kde vstupte do dveří. Spustí se animace, ve které si pohovoříte s Amandou, rozhovor s vámi ji natolik rozezlí, že na vás pustí ohnivou bestii. V reále tedy nejdříve obíhejte kolem zdi, při tom se vyhýbejte útokům ohniváka, berte na vědomí, že vaše zbraně této příšeře ani v tom nejmenším neublíží. Kolem zdi jsou čtyři panely a na všech musíte postupně zatáhnout za páku, tak si zpřístupníte a zprovozníte střeleckou věž. Utíkejte tedy k ní, nyní je nutno postupně čtyři velké zavěšené koule dělem z věže dostat mezi malé dvě tak, aby nastalo jiskření (obr.12). Znovu vás upozorňuji na to, že střílet po této bestii byť i ze střelecké věže je naprosto zbytečné a bezpředmětné. Problém je v tom, že tyto koule se po chvíli vracejí a navíc vás stále napadá ohnivá bestie. Jakmile se vám podaří všechny čtyři koule udržet v zadní pozici a zapojit tak elektrický okruh, máte vyhráno, rychle vyskočte z věře (E) a použijte vaše lano (Q) na meč, zavěšený nad vámi, který nyní není chráněný, tak ho seberete. Poté se spustí animace, ve které značně zklamaná Amanda opustí místnost, její záměr zlikvidovat vás tady jí nevyšel. Vy se jimi potom budete plazit červeně nasvícenými tunely až k samotnému závěru této mise.

06 - England - King Arthur's Tomb?
Jako vždy začínáte animací, v níž se setkáte a pohovoříte si s Alisterem, jakmile se ocitnete v reále, otočte se doleva a lanem shoďte dolů mříž. Vstupte do vchodu pod otvorem, kde jste vytrhli mříž ( v místnosti vpravo je meč zaražený do kamene, je to páka, ale zatím nefunkční, neboť všude je vypnutý proud, sem se ale za chvíli vrátíte), vytáhněte ven bednu a přistavte si ji pod otvor s vylomenou mříží. Vylezte si na ni, vytáhněte se nahoru, vstupte do místnosti, tam rozstřelte bednu a seberte první bronzový kříž. Poté použijte lano na mříž vpravo a zatáhněte, skrčte se (F) a vlezte do otvoru, seskočte dolů. Ocitli jste se na malém úzkém dvorku, jděte doprava a zavěste se na nadezdívku nad posledním oknem vpravo, ručkujte doleva, na konci přeskočte doleva a spusťte se dolů. Zde zatáhněte za páku, tak zapnete elektřinu, po vertikální tyči si vyšplhejte až nahoru, přeskočte si na římsu vpravo, ručkujte doprava a spusťte se na nadezdívku, pozor ať nespadnete dolů, na dvorku je voda a je pod proudem. Přeskákejte si doprava až na poslední nadezdívku, seskočte doprava, zde už voda není, projděte dveřmi vpravo a jděte do místnosti s mečem, na kterou jsem vás před chvílí upozornila. Zatáhněte za meč, který funguje jako páka, teď už je elektřina zapnutá, takže si otevřete protější vrata, kterými projděte, ocitli jste se v místnosti s propadlou podlahou. Díru v podlaze obejděte zprava, rozběhněte se a přeskočte si k malému okénku, zachytněte se a vtáhněte se dovnitř, na druhé straně seskočte, rozstřelte bednu a seberte druhý bronzový kříž. Vytáhněte se zpět na okno, na druhé straně se zavěste a skočte dozadu, tak přeskočíte díru v podlaze. Vlevo od tohoto okénka vidíte ze zdi trčící horizontální tyč, naskočte si na ni, roztočte se a přeskočte na druhou, ta se však začne otáčet o 90 stupňů a dříve než se začne vracet do původní polohy, skokem vzad si přeskočte na třetí tyč. Roztočte se i na ní a přeskočte na čtvrtou tyč, tak se pod vaší tíhou začnou otevírat vrata, rychle přeskočte skokem vzad na předcházející tyč, honem se otočte a přeskočte přes zavírající se vrata do další místnosti. Nyní se tedy nalézáte v další místnosti s propadlou podlahou, vpravo rozstřelte z pistolí kovový kruh, přidržující loďku, ta spadne, vskočte na ni a z ní na druhou stranu. Vpravo je otvor těsně nad podlahou, skrčte se a vlezte do něj, rozstřelte bednu a seberte třetí bronzový kříž. Prolezte otvorem zpět a naproti zatáhněte za meč, tak v animaci spadne pár desek, které tak odkryjí tajný mechanizmus. Použijte na lano na válci vaše lano, zatáhněte za ně, tak se počnou otevírat dveře, pusťte lano a utíkejte vpřed, použijte i kotoul (F+šipka vpřed), tak proklouznete do další místnosti ještě dříve, než se dveře znovu uzavřou. Nyní se nalézáte v místnosti s vysokozdvižným vozíkem, který budete muset použít. Všimněte si naskládaných beden, na spodní straně, ale jen z jedné strany mají otvor pro zastrčení vidlice vysokozdvižného vozíku. Vozík ovládáte kurzorovými klávesami a na zdvíhání a spouštění vidlice používejte klávesy H+K. Čeká vás tedy dosti obtížný úkol, neboť vozík se kočíruje velice nesnadně a navíc si musíte natáčet i bedny tak, abyste do nich mohli zastrčit vidlici vozíku. Dříve než ještě něco začnete podnikat, všimněte si mříží vysoko nad vámi, vystřelte na ně lano a zatáhněte, tak vytrhnete mříž. Poté už můžete přemisťovat bedny a to tak, že pod otvor po mřížích přemístíte první bednu, na ni pak druhou a vedle nich zleva třetí (obr.13). Vystupte si z vozíku, vytáhněte se na nižší bednu, z ní na tu vyšší a vyskočte si do okna, zachytněte se a vytáhněte se dovnitř místnosti, je to pracovna profesora. Přečtěte si listiny, tak se dozvíte, že toto není pravá hrobka, kterou hledáte, takže seberte alespoň první stříbrný kříž a vraťte se zpět dolů k vysokozdvižnému vozíku. Zde nasedněte znovu do vozíku, odstraňte zbylé bedny a sjeďte s ním dolů po schodišti a naproti narazte do kamenného sarkofágu, tak ho rozbijete a seberte druhý stříbrný kříž. Vlevo na vozíku odstraňte bedny, rozjeďte se proti zdi a rozrazte ji, vjedete do chodby. Na vozíku projeďte mezi dvěma bodci, rozrazte zeď, vozík vás ochrání, spustí se animace, jakmile v ní spatříte šipku, klikněte na stejnou na vaší klávesnici, tak se zachytnete nad propastí, vytáhněte se nahoru. Naproti ve výklenku vlevo si lanem seberte čtvrtý bronzový kříž, vpravo ve výklenku stejným způsobem pátý. Nyní seběhněte vlevo po schodech dolů, před mezerou ve schodišti si přeskočte do výklenku vlevo a z něj na římsu doprava, rychle ručkujte vpravo, neboť římsa se po chvíli zřítí i s vámi. Neotálejte a rychle seběhněte po schodech dolů, neboť i ony se po chvíli zhroutí a přeskočte si na druhou stranu. Odbočte na schody doprava rozběhněte se a naskočte na horizontální tyč, na ní se roztočte a přeskočte si do protějšího výklenku. Zavěste se na jeho okraj, přeskočte na římsu vpravo, rychle ručkujte doprava a na konci si přeskočte vlevo do otevřeného okna, musíte ale být rychlí, neboť i tato římsa se hroutí. Uvnitř jděte doleva a na konci seberte šestý bronzový kříž, vraťte se a seskočte dolů, (jedno upozornění, pokud se vám tento krkolomný kousek nepodaří, spadnete níž přímo a hra se uloží, aniž byste získali tento kříž. Pokud ho tudíž chcete získat, musíte tuto cestu podniknout znovu od posledního uložení, je zajímavé, že pokud se vám to povede a kříž získáte, po seskoku dolů se už hra neukládá.) seběhněte dolů po schodech, naskočte na lano a zhoupněte se na schody úhlopříčně dopředu vpravo, ale i ty se brzy rozpadnou, takže přeskočte na další. Z nich se zavěste na malé okénko vlevo, ručkujte po něm doprava, seskočte níž, poté na kámen a tak jste se ve zdraví konečně ocitli dole. Vyjděte po schodech nahoru a odbočte do chodby vlevo, přeskočte lávové pole. Pokračujte doprava, za šlehajícími plameny je bedna, kterou si lanem přitáhněte k sobě. Potlačte ji na první mřížoví, pak si na ni vylezte a jakmile plameny před vámi z mřížoví na chvíli zmizí, rychle si přeskákejte na druhou stranu. Otočte se a lanem si přitáhněte bednu k sobě, přetáhněte ji na první mřížoví vlevo a stejným způsobem si přeskočte přes plameny, opět si lanem přitáhněte bednu k sobě. Přistavte ji ke kamenným dveřím vpravo, vyskočte si na ně nahoru a na druhé straně seskočte dolů. Vlevo zatáhněte za páku, tak dveře otevřete, lanem si bednu přitáhněte a tlačte ji před sebou mezi levé rotující ostří (kolem páky), u mříží seberte třetí stříbrný kříž. Nyní přetlačte bednu až mezi protější rotující ostří, tam naleznete druhou bednu. Jednu z nich přetlačte pod ostří, tak ho zastavíte, druhou bednu přetlačte kolem první zpět do místnosti a první bednu si přitáhněte k sobě. Jednu z beden přetlačte pod třetí, tedy prostřední ostří a druhou kolem ní protlačte do místnosti, vytáhněte první bednu , stojící pod ostřím, nyní tedy máte obě bedny v místnosti. Pokud chcete později získat zlatý kříž, pak si jednu z beden přistavte k levé klenbě a vytáhněte se z bedny nahoru, zde zatlačte do zdi kamennou desku s nápisem I. Slezte dolů, bednu přetáhněte pod pravou klenbu, vytáhněte se opět nahoru a do zdi zatlačte kamennou desku označenou II. Slezte dolů a bednu postavte pod čtvrté rotující ostří, kolem ní přetlačte druhou bednu a tu duhou zase přitáhněte k sobě. Nyní tlačte obě bedny současně před sebou v řadě tak, aby zakryly obě mříže v podlaze. Pak si na ně vyskočte, rozběhněte se a přeskočte na druhou stranu. Vpravo zatáhněte za páku, projděte takto otevřenou branou, vyběhněte po schodištích nahoru, tam jsou na podlaze nášlapné desky, pokud na ně vstoupíte, brána vpravo se otevře, jakmile však je opustíte, brána se znovu zavře. Je tedy zřejmé, že je budete muset něčím zatížit. Vskočte tudíž doleva do vody, plavte na druhou stranu, kde vystupte na souš. Vlevo vidíte veliký lustr, lanem ho rozhoupejte, tak spadne a shodí mříž před sedmým bronzovým křížem, lanem si ho seberte. Před vámi lanem rozhoupejte druhý lustr, tak i tento spadne do vody a rozbije ochrannou desku, použijte doprava na vzniklý otvor lano, tak z něj vytáhnete rakev, která spadne do vody. Lanem si ji přitáhněte, stoupněte si na ni a nyní používejte lano na okolní svítilny, tak se budete přitahovat na druhou stranu. Od poslední svítilny vpravo použijte lano na svítilnu nad nášlapnými deskami, tak se přitáhnete i s rakví na nášlapné desky, kde nechejte rakev stát a nyní již můžete proběhnout otevřenou branou dál, tak doběhnete k vodnímu kanálu. Skočte do vody, pod vámi je otvor, v němž seberte osmý bronzový kříž a hned naproti přehoďte páku. Rychle si naskočte na rakev, ta bude teď stále odnášena vodním proudem, asi v polovině si z ní přeskočte do chodby vpravo, seskočte na druhou stranu. Pokud byste chodbu minuli, tak se vraťte a z rakve se přitáhněte zpět použitím lana na svítilnu a skočte znovu. Jestliže se vám skok podařil, plujte po seskoku do něj vpřed, vpravo vidíte čtvrtý kříž, ten je ale zatím nedostupný. Odbočte doleva, zatáhněte za páku, tak k vám přijede jiná rakev, na kterou vylezte. Přitahujte se pomocí lana, zachycovaného za svítilny, tak si doplavete k výklenku, na který se vytáhněte a seberte čtvrtý stříbrný kříž. Znovu naskočte na rakev a stejným způsobem se přitahujte na druhou stranu od výklenku, kde jste sebrali kříž. Na konci si vyskočte nahoru a seskočte na druhou stranu, spustí se animace a v ní vás proud vody stáhne do velikého bazénu s vodou. Plavte na druhou stranu, kde se vytáhněte na břeh, teď jste se ocitli před chrámem, jehož vchod je ale uzamčen. Z vašeho pohledu vidíte před sebou tři svítilny, zavěšené na ramenech. Použijte tudíž na tu vpravo lano a přetočte rameno o 90 stupňů, přejděte doleva a totéž udělejte i s ramenem levým. Vlevo od něj si vyskákejte po výstupcích nahoru, otočte se doprava a naskočte na vodorovnou tyč, roztočte se s z ní přeskočte na šikmou plošinku. Jakmile budete po ní klouzat dolů, včas vyskočte a zachytněte se za rameno svítilny, to se s vámi přetočí do původní polohy. Roztočte se na něm, skočte a při skoku použijte lano, tak se zachytíte na prostřední, nejvýše umístěné svítilnu, na laně se opět zhoupněte a přeskočte si na rameno první svítilny, i tato se s vámi přetočí do původní polohy. Roztočte se a přeskočte naproti na skálu a vytáhněte se nahoru, po římsách si přeskákejte doprava, zachytněte se za řetěz a vyšplhejte se až nahoru, kde si přeskočte na střechu chrámu. Jděte na druhou stranu kolem visícího lana a na konci vpravo ve výklenku seberte pátý stříbrný kříž. Vraťte se teď zpět k lanu, naskočte si na ně a sešplhejte dolů, tak se v animaci ocitnete uprostřed chrámu konečně u hrobek, které hledáte. Vydejte se k hrobce s nápisem Bedwyr a její víko přetáhněte až k poškozenému sloupu. Nyní rozhoupejte vaším lanem lustr tak, aby se houpal směrem k zavěšenému zvonu, rychle přeběhněte k víku hrobky a z něj se vytáhněte na poškozený sloup, přeskočte na lano se zavěšeným kamenem, tak vaše tíha kámen sníží a zároveň se zdvihne doposud na zemi ležící zvon. Pokud jste rozhoupali lustr správným směrem, tento narazí do zvonu, spustí se animace a otevře se vám východ z chrámu. Vyjděte tudíž ven a vydejte se na protější stranu, opět se spustí animace a z vody vyleze obrovský had. Je zbytečné po něm střílet, neboť vaše zbraně jsou proti němu zcela bezmocné. Had nejenže mlátí ocasem, ale plivá i zraňující sliny, musíte se tedy snažit jim vyhýbat. Všimněte si, že kolem dokola jsou rozmístěny na čtyřech sloupech s pákou čtyři klece, jen těmito lze hada usmrtit. Začít můžete u kteréhokoliv sloupu, postup je vždy stejný. Z pistolí střílejte do sloupu a jakmile had otočí hlavu, aby zjistil, co se děje, rychle zatáhněte za páku (obr.14), tak se mu v animaci klec rozbije o hlavu a on ztratí čtvrtinu jeho životní energie, pokud se tak nestane, byli jste pomalí a musíte si pokus zopakovat. Toto si naprosto stejným postupem zopakujte u zbylých třech sloupů, poté se spustí animace a had natáhne paprče. Vlevo před vámi vidíte zbytek jeho těla s ocasem, je bleděmodrý a mezi travinami, skočte proto do vody a plujte k němu, vylezte si na jeho ocas a jděte dopředu, na konci se vytáhněte na skálu a vstupte do chodby. Rozběhněte se dopředu, skočte a ve skoku použijte lano, tak se za něj zachytíte, zhoupněte se a přeskočte na druhou stranu. Přeskočte si na tyč, roztočte se a skočte, v animaci budete klouzat po plošině. První mezeru přeskočte a dále pak kopírujte nápovědu ve formě šipek na vaší klávesnici, tak se přes všechna nebezpečí a nástrahy ocitnete v chodbě. Za mříží nahoře kovový kroužek drží lano, rozstřelte ho a poté si po výstupcích na mřížích vyskočte nahoru, zachytněte se za mříž nahoře, přeskočte na lano, zhoupněte se a skočte dolů, seberte devátý, tedy poslední bronzový kříž. Stejným způsobem si vyskákejte po mříži nahoru a znovu se zavěste na lano, rozhoupejte se a přeskočte si k zamřížovanému vchodu, zde zatáhněte za páku, projděte vchodem, který jste si takto otevřeli a sklouzněte se dolů. Jistě jste již poznali, že tady jste už jednou byli, ale nyní jsou zde stráže, které postřílejte, jeden zákeřník je i nahoře na římse. Zde jsem vám poprvé radila, abyste po stranách na teráskách zatlačili dovnitř bloky I a II, pokud jste to neudělali, tak to udělejte teď. Jinak můžete bednu podstrčit pod rotující ostří, poté projděte do další místnosti. Za mříží zastřelte strážného, toho vlevo "pozdravte" granátem, plameny teď můžete na dvakrát přeskočit, jděte vpřed a stejným způsobem přeskákejte i přes druhé, u lávového pole skolte dalšího bastarda a přeskočte si na druhou stranu. Seběhněte dolů po schodech, zastřelte stráž a vlevo na zdi zatlačte dovnitř blok III, tak si otevřete vchod vpravo, jděte tam a seberte zlatý kříž. Vystupte si na schůdky vlevo a z nich přeskočte na výtahovou plošinu, aktivujte spínač, tak vyjedete nahoru. Zde postřílejte stráže, na mříž vpravo použijte lano a přitáhněte se, skočte dopředu a zavěste se, odtud skočte doleva na schody. Pokračujte chodbou vpřed, pobíjejte strážné, postřílejte i psy, jděte dál a vejděte do místnosti Zde zlikvidujte z bezpečné vzdálenosti stráže pomocí granátů, mají totiž neprůstřelné štíty. Jakmile se jich zbavíte, vyběhněte po schodech nahoru, zde zlikvidujte poslední bastardy, tak se spustí závěrečná animace.

Návod je ze stránek: abecedaher.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.