Návod na Tomb Raider: Legend, 3.část

3. června 2011 v 15:47 | Lady Nico★
07 - Nepal - The Ghalali Key.
Po skončení úvodní animace se ocitnete v zasněžených a ledem pokrytých horách Nepálu. Jakmile se ocitnete v reále, naskočte na protější římsu a rychle ručkujte doleva (šipka+E), neboť tato se po chvíli zřítí. Na konci se vytáhněte na kamenný blok, sklouzněte se a včas si přeskočte na druhý. Přeskočte na římsu, spusťte se níž, ručkujte doleva až na konec, zadním skokem přeskočte na římsu a honem po ní ručkujte doprava, neboť i tato se částečně zřítí. Vytáhněte se na kamenný blok, otočte se doleva, přeskočte na dřevěnou lávku a rychle po ní přeběhněte, neboť i tato se zřítí, na konci naskočte na tyč, rychle se roztočte a skočte na druhou stranu, neboť i tyč brzy spadne. Vytáhněte se nahoru na kamenný blok, na jeho druhé straně se spusťte dolů a seberte první bronzový pohár.

Zbytek v celém článku...

Vytáhněte se zpět na kvádr, lano použijte na zvon, zhoupněte se a přeskočte na krápník, honem na druhý a rychle na třetí (i ony se totiž po chvíli utrhnou), z něj naproti na ledovou římsu. Ručkujte doprava, na konci si vyskočte na vyšší ledovou římsu, asi uprostřed je možné se vytáhnout nahoru, zatím to ale nedělejte. Ručkujte až doprava na samý konec, zde se vytáhněte a seberte první stříbrný pohár. Zavěste se zpět a uprostřed v místě, na které jsem vás upozornila, se vytáhněte nahoru, popojděte dopředu a vpravo rozstřelte ledovou desku, vstupte do jeskyně, jděte na konec a vytáhněte se na kamenný kvádr. Z něj se sklouzněte dolů, přeskočte na šikminu a včas si přeskočte na další kamenný kvádr. Otočte se doleva, přeskočte si na desku, i ta se po chvíli rozpadne, takže honem skočte na tyč, roztočte se a skočte, při letu použijte lano, tak se zachytíte za spodek havarovaného letadla. Rozhoupejte se na laně a přeskočte naproti ke vchodu do jeskyně. Otočte se, rozstřelte ledovou zeď před vámi a přeskočte si pro druhý stříbrný pohár, poté přeskočte zpět ke vchodu do jeskyně. Jděte chodbou až na konec, tak spatříte letící vrtulník, neváhejte a skočte doprava na křídlo havarovaného letounu, spusťte se níž a přeskočte dozadu na římsu. Opět se spusťte níž a podlezte pod vrtulí havarovaného letounu a pomocí lana seberte druhý bronzový pohár. Podlezte pod vrtulí zpět, jděte na druhou stranu, seskočte níž, pod vámi zastřelte leoparda a seskočte dolů. Do trupu letadla zatím nevstupujte, zřítili byste se i s ním dolů do propasti, vyskočte si naproti na ledovou římsu, použijte lano na trosky letadla, tak je shodíte dolů a nyní si již bez obav přeskočte na druhou stranu, vlevo seberte třetí stříbrný pohár. Přeskočte si nazpět a nyní lanem vtáhněte zbytky letounu do trupu letadla, tak trup zatížíte a můžete vstoupit dovnitř. Spustí se animace, v ní seberete drahokam, tedy poslední součást meče, ale trup letadla se začne převažovat a hrozí zřícení do propasti. Opět tedy kopírujte šipky na obrazovce na vaší klávesnici (levá, nahoru, dolů, nahoru), tak se sice trup zřítí, ale vy se skokem na ledovou plošinu zachráníte a drahokam je váš. Nyní se rozběhněte dopředu, přeskočte na protější ledový svah, včas naskočte na tyč, jen jednou se roztočte, neboť tyč upadne, přeskočte na protější svah, z jeho kraje na další, na konci na třetí. Rychle před sebou rozstřelte ledovou stěnu (signalizuje vám to žlutý výstražný trojúhelník), přeskočte na protější svah, odtud na tyč (pozor i ta po chvíli padá), jednou se roztočte a skočte dopředu, tak jste tyto krkolomné přeskoky zvládli. Ocitli jste se v členité jeskyni, otočte se a lanem seberte třetí bronzový pohár, otočte se a rozběhněte se vpřed, přeskočte na druhou stranu. Obraťte se doprava, naskočte na tyč, roztočte se a přeskočte na římsu, ručkujte doleva, na konci si přeskočte na římsu vlevo, rychle ručkujte doleva, neboť tato se po chvíli zřítí. Spusťte se níž, zadním skokem si naskočte na tyč (obr.15), roztočte se a přeskočte na krápník, z něj na druhý. Vlevo vidíte ve skulině čtvrtý bronzový pohár, na ten se ale teď nedostanete, z krápníku si přeskočte doprava na malou ledovou plochu, ta ale začne padat, takže se rychle rozběhněte vpřed a přeskočte, zavěsíte se na římsu. Ručkujte doprava a vytáhněte se, otočte se a lanem seberte čtvrtý bronzový pohár, který jste před chvílí minuli. Zavěste se na protější okraj, ručkujte doleva, spusťte se na nižší štěrbinu, opět ručkujte vlevo, spusťte se dvakrát níž, vytáhněte se a seberte zlatý pohár. Stejnou cestou se vraťte zpět na místo, odkud jste lanem získali čtvrtý bronzový pohár, vyskočte si na štěrbinu nad vámi, ručkujte doprava, přeskočte na římsu vpravo, ručkujte stále doprava. Přeskočte na protější římsu, opět tentokráte rychle ručkujte doprava, neboť tato se po chvíli zřítí a na konci se vytáhněte nahoru, vstupte do jeskyně. Zde postřílejte stráže, pozor na ně, házejí i granáty, pomoci při jejich likvidaci si můžete i rozstřelováním láhví s plynem. Vlevo od vstupu do jeskyně seberte pátý bronzový pohár, poté vylezte na nejnižší ledový kvádr, zastřelte dalšího bastarda, otočte se a rozstřílejte z pistolí ledovou stěnu před vámi, přeskočte si do takto otevřeného výklenku a seberte čtvrtý stříbrný pohár. Po dalších ledových kvádrech si přeskákejte pro šestý bronzový pohár, rozběhněte se ke zvonu, skočte a v letu se za něj zachytněte lanem, přeskočte si ke kamenné stavbě, na kterou se vytáhněte. Naskočte na lano, sklouzněte se dolů, jakmile se ocitnete na zemi,sklouzněte se po ledové ploše do jeskyně. Pokračujte vpřed, vlevo seberte sedmý bronzový pohár, poté pokračujte dopředu, přeskočte si doprava na ledovou kru a z ní na druhou. Sestřelte před vámi ledový převis, skočte na další kru, z ní pak přeskočte k otevřenému vchodu, vytáhněte se nahoru. Seskočte na druhou stranu, po krách plujících doprava přeskakujte doleva, vlevo ve výklenku seberte pátý stříbrný pohár. Po krách si přeskákejte na druhou stranu a vstupte do protější jeskyně, popojděte vpřed a po schodech si vystoupejte nahoru, kde nejdříve skolte z pistolí leoparda. Po schodech vpravo sestupte dolů, otočte se vpravo do protisměru a rozstřelte zeď, seberte šestý, tedy poslední stříbrný pohár. Vraťte se zpět nahoru, postavte se k rozbitému zábradlí a přes tři u stropu zavěšené zvony si pomocí lana přeskákejte až na druhou stranu. Nad schodišti vpravo i vlevo najdete osmý a devátý, tedy poslední bronzový pohár, poté sejděte zpět dolů. Naskočte si na pravou výtahovou plošinu, tak sjedete dolů, lanem si na ni přitáhněte menší bednu. Vytáhněte se na horu ke zlaté podlážce v podlaze, přeskočte si na levou výtahovou plošinu, ta s vámi klesne dolů a lanem si na ni přitáhněte zlatou bednu. Vytáhněte se opět nahoru, skočte na pravou výtahovou plošinu, tak na ní sjedete dolů a lanem si na ni přitáhněte i velikou bednu, tak se na levé výtahové plošině zlatá bedna dostane až na jednu úroveň se zlatou podlážkou v podlaze. Přetáhněte ji tažením, nebo tlačením až na zlatou nášlapnou podlážku, tak jste si dole pod vámi otevřeli dveře (obr.16). Seskočte dolů a vejděte do nich, seběhněte po schodech dolů, tak se spustí animace, v níž konečně poskládáte váš divotvorný meč. Lomenou chodbou projděte do chodby z dveřmi na konci a zdálky na dveře meč použijte, tak je rozrazíte, vejděte dovnitř. Opět se spustí animace, po jejím skončení musíte být kromobyčejně rychlí a nezastavovat se ani na zlomek sekundy, neboť všechny plošiny na sloupech se budou hroutit. Rychle tudíž přeskočte doleva, odtud doprava a skočte vpřed, otočte se doleva a přeskočte dopředu na další plošinu a z ní skočte na pevný kraj, vytáhněte se nahoru. V závěrečné animaci se potom domluvíte s Alisterem, že se znovu vrátíte zpět do Bolívie.

08 - Bolivia - The Looking Glass.
Ocitli jste se v závěrečné misi celé hry, zde moc rad pro další postup ode mne nečekejte. Ocitli jste se zpět v místech, kde jste se poprvé setkali s Rutlandem v Bolívii. Po skončení animace se s vervou pusťte do vojáků a ostatních padouchů, samozřejmě jak jinak, než novým divotvorným mečem, sbírejte po nich lékárničky a tak se zásobujte pro závěrečný souboj s Amandou. Jakmile je všechny zlikvidujete, spustí se animace, ve které Rutland zmírá v náručí Amandy. To Amandu rozlítí tak, že se promění v ohnivou bestii a s ní se teď musíte pustit do boje. Lítá ze strany na stranu, používejte na ní meč, pokud ji máte zasáhnout, musí se na bestii objevit červený zaměřovací kurzor. Jakmile jí podstatně ubude zdraví (ukazatel vpravo nahoře), v tu chvíli změní na okamžik svoji podobu bestie na svoji skutečnou visáž a před ní se objeví výstražný žlutý trojúhelník (obr.17). V té chvíli k ní rychle doběhněte a bodněte ji (E), kolem ní se vše zbortí a opět se změní v ohnivou bestii, ale všimněte si, že její ukazatel zdraví se již znovu zcela nenaplní. Tento postup musíte tedy zopakovat třikrát po sobě a tak se jí definitivně zbavíte. Poté už jen pečlivě a zcela zaslouženě sledujte finální závěrečnou animaci, zřejmě výsledkem celého těžkého procházení všemi misemi moc spokojeni a nadšeni nebudete.
Croft Manor - váš domov

Toto je prémiová mise, kterou jste mohli navštívit již po ukončení první mise, tedy Bolívie. No nechala jsem si ji nakonec, jako lahůdku a po pravdě řečeno, jsem napoprvé tuto možnost přehlédla, což tímto napravuji.

Poté, co jste se ocitli ve spodním obývacím pokoji vašeho domova, odbočte doleva a seberte v tmavé chodbičce první bronzový štít. Potom se vraťte se a jděte naproti do kanceláře, kde pracuje Alister. Za jeho počítačovým pultem po pravé straně na podlaze spusťte přenosný počítač, tak jste si po levé straně na zdi otevřeli dvířka od trezoru. Vydejte se tudíž k nim a stiskněte spínač za takto otevřenými dvířky. Vyjděte z místnosti ven a vstupte vpravo do dveří, pokračujte dál chodbou a na jejím konci si seskočte do bazénu, vpravo pod vodou seberte druhý bronzový štít. Plujte na druhou stranu, zde zatáhněte za páku, teď jste si takto otevřeli první mříž pod vodou před vchodem do tunelu. Vylezte ven z bazénu a po levé straně bazénu zatáhněte za kamennou rybu, za ní z výklenku seberte třetí bronzový štít, sochu ale zatlačte nazpět. Po levé straně se nachází socha s kopím, použijte tudíž na ni lano, tak kopí povytáhnete ven, všimněte si, že stejná socha na druhé straně má již kopí vytažené. U ní vytáhněte sochu kamenné ryby, za lehátky vzadu seberte čtvrtý bronzový štít. Vydejte se k druhým lehátkům a malou kamennou sošku potáhněte ven. Vytáhněte se na ní a přeskočte na tyč, roztočte se a přeskočte si na římsu balkónu před vámi. Přeručkujte doprava, přeskočte na sochu ryby a z ní na tyč sochy, na které se roztočte se a přeskočte do poschodí. Napravo na skokanském prkně seberte pátý bronzový štít, teď se mrkněte na podlahu, musíte natočit obě sochy tak, aby se jejich kopí zkřížila a odpovídala namalované předloze na podlaze. Nyní tudíž přetočte pravou sochu doleva a levou doprava, tak se jejich kopí zkříží a za nimi vzadu se zpřístupní deska s hlavou sochy. Stlačte její jazyk, teď jste si dole v bazénu otevřeli druhou mříž. Pokračujte na konec balkónu, obraťte se doprava a vyskočte na tyč sochy, roztočte se na ní a skočte, při skoku použijte lano, zhoupněte se a přeskočte na druhou tyč. Na této se opět roztočte a přeskočte na balkón, vedle sochy koně seberte dalekohled. Lanem zachytněte modrou kouli nad sochou a stáhněte si ji dolů, potom ji zatlačte do důlku v podlaze, teď jste si spustili níž zelenou rostlinu nad bazénem. Za druhou rybí sochou seberte první stříbrný štít, poté se vraťte na tu stranu balkónu, z které jste sem přeskočili. Naskočte na tyč, roztočte se a skočte, při přeskoku použijte vaše lano, tak přeskočíte na sníženou rostlinu nad bazénem, na kterou se vytáhněte. Zachyťte se lanem za protější balkón a přeskočte si na něj, zde seberte druhý stříbrný štít. Teď si seskočte do vody, plavte nyní již otevřeným tunelem dopředu, po cestě seberte třetí stříbrný štít. Pokračujte v plavbě vpřed, brána před vámi se otevře zcela automaticky, na konci seberte pod vodou šestý bronzový štít, potom se vytáhněte se nahoru, teď jste se ocitli v tělocvičně. Nejdříve ze všeho si přetočte všechno nářadí označené oranžovými kuličkami vaším lanem, potom se rozběhněte po odrazovém můstku a přeskočte na tyč, pak přeskočte doprava na římsu, přeručkujte po ní doprava. Poté přeskočte na žebřík, vylezte po něm až nahoru, přeskočte si na plošinu vpravo. Na ní automaticky popojedete kousek dopředu, na konci si přeskočte na druhou plošinu a seberte čtvrtý stříbrný štít. Vraťte se nazpět k odrazovému můstku, nyní si ale přeskočte až k římse, povytáhněte se výš a skočte zadním skokem na tyč, z ní pak na další, pusťte se a rychle přeskočte do výklenku, kde seberte sedmý bronzový štít. Určitě jste již pochopili sami, že výchozím místem pro přeskoky do výklenků je spodní odrazový můstek, štíty jsou umístěny ve výklencích v rozích místností v různých výškách. Teď si přeskákejte doleva pro osmý bronzový štít, vpravo po tyčích pro devátý bronzový štít, seskákejte si opatrně zpět až dolů. Lanem si přetočte žebřík a opět si známou cestou k němu přeskákejte (obr.18), skočte z něj doleva na tyč a z ní do výklenku pro desátý bronzový štít. Teď si otočte desku před horním vstupem, vraťte se zpět přes žebříky a plošinky, odtam přeskočte doprava, přeručkujte si a přes tyče přeskákejte pro jedenáctý bronzový štít. Vraťte se nazpět k odrazovému můstku a přes žebřík a plošiny si přeskákejte doprava, kde se spusťte se dolů a seberte pátý stříbrný štít na okraji bazénu. Skočte do vody, plavte na druhou stranu, vraťte se opět k odrazovému můstku, přeskákejte si po žebříku až k první plošině, přeskočte na druhou a z ní na zeď, zachytněte se a přeskočte doprava. Přeručkujte doprava, zadním skokem přeskočte na tyč, z ní pak přes dvě další tyče až na poslední plošinku. Přitáhněte se vaším lanem a přeskočte si do výklenku pro šestý stříbrný štít. Nyní si seskákejte až dolů a vám dobře známou cestou se vraťte zpět do obýváku, kde se vydejte po schodišti nahoru. Na bílý kruh nade dveřmi použijte lano, zatáhněte za ně a seberte dvanáctý bronzový štít. Vraťte se na druhou stranu a vejděte do dveří vpravo, nyní se nacházíte ve vaší ložnici. Popojděte dopředu, zabočte do leva, na konci chodby vejděte do dveří vpravo. Nacházíte se ve vašem obývacím pokoji, vlevo sklopte dva meče, tak budete moci z otevřeného výklenku sebrat pistole. Vpravo se nachází šatnička, kde se můžete kdykoliv v budoucnu převlékat do jiného oblečení, po levé straně se nachází vaše ložnice, kde za postelí seberte třináctý bronzový štít. Nyní se vraťte se zpět na chodbu, seběhněte dolů po schodišti a po dalším vystoupejte nahoru. Z pistolí rozstřelte bílý kruh, pak seberte pod ním z výklenku sedmý stříbrný štít. Vraťte se po schodech dolů, po protějším vystoupejte nahoru, kde vstupte do dveří vpravo. Pokračujte na konec chodby, kde projděte dveřmi a ze stolu seberte baterku. Z vašeho pohledu vlevo ode dveří rozstřelte desky, za nimi ve výklenku seberte osmý stříbrný štít. Potom ještě vytáhněte z výklenku ven malou knihovnu a přetlačte ji na jednu z nášlapných desek vedle stolku Alistera. Nad schody nahoře v regálech vidíte druhou malou knihovnu, použijte tudíž na ni vaše lano a stáhněte ji dolů, pak ji přetlačte na druhou nášlapnou desku v podlaze. Vyběhněte nahoru po schodech a v poslední místnosti seberte čtrnáctý bronzový štít. Vracejte se po schodišti zpět dolů a vstupte úzkými dveřmi, které jste si před chvílí přesunutím knihovniček otevřeli do tmavé chodby, kde si rozsviťte baterku a seberte devátý stříbrný štít. Pokračujte dopředu, rozstřílejte všechny bedny, seberte patnáctý bronzový štít. Jděte dopředu, tak objevíte dvě jazyková tlačítka, obě stlačte a u druhého musíte přečíst nápis na takto odhalené kamenné desce, tak zopakujete heslo, což je první podmínka pro získání zlatého štítu. Nyní se vraťte zpět do ložnice a odtud k bazénu, známým způsobem se přesuňte do poschodí ke dvěma sochám s meči, nyní je otočte tak, aby stály zády k sobě. Za nimi se otevřela druhá kamenná deska, kterou si musíte rovněž přečíst a tak zopakovat heslo, tak jste splnili druhou podmínku pro získání zlatého štítu. Dobře vám známou cestou se vracejte zpět do knihovny k Alisterovi, kde zatlačte do knihovny modrou knihu. Vyjděte nahoru po schodech a zatáhněte za meč, tak získáte poslední, tedy šestnáctý bronzový štít. Zlatou knihu zastrčte zpět do knihovny, vydejte se nazpět, cestou zasuňte do knihovny zelenou knihu, poté seběhněte dolů po schodech a zatlačte do knihovny poslední, tedy červenou knihu. Tak se vám otevře knihovna a z ní seberte poslední, tedy desátý stříbrný štít. Nezapomeňte si opět přečíst a tak zopakovat nápis na kamenné desce, teď jste splnili třetí podmínku pro získání zlatého štítu. Poté se navraťte zpět do chodby, seběhněte dolů po schodišti a po druhém vyšlapte nahoru, pokračujte doprava až na samý konec chodby, jazykový spínač je k vám teď otevřen čelem. Nejdříve vpravo od něj stáhněte vaším lanem do horizontální polohy všechny tři tyče, nyní je třeba konat ale velice rychle. Zatlačte na jazykový spínač, ten se počne pomalu otáčet, ale po chvíli se vrátí zpět do původní polohy. Honem si poté po tyčích přeskákejte až na druhou stranu, kde na levé straně aktivujte další jazykový spínač. Pokud jste to stihli dříve, než se první jazykový spínač vrátil do své původní polohy, potom dole pod vámi v obývacím pokoji vyjede z podlahy kamenná socha. Seběhněte tudíž dolů, sochou otočte tak, aby stála čelem k aktivnímu kruhu na podlaze, sami se k němu vydejte a stoupněte si na něj. Spustí se animace, socha zajede do podlahy a místo ní vyjede z podlahy kamenný sloup, na kterém je umístěn jediný zlatý štít v této misi. Vraťte se zpět nahoru k tyčím, naskočte na první, z ní potom na druhou a z té si seskočte na sloupek se zlatým štítem a seberte ho. Pak si seskočte dolů a nyní vám už zbývá jenom hru uložit, tak potvrdíte splnění všech úkolů a sebrání všech štítů z tajných skrýší a trvale si je zapíšete i do dalších misí..

Návod je ze stránek: abecedaher.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.