Tomb Raider 6: Návod (1.část)

4. června 2011 v 20:37 | Lady Nico★
TR: Angel of the darkness

Parisian Back Streets

Lara nejdříve ze všeho sebrala u protějších dveří čokoládu (Chocolate Bar 10% zdraví). Když zjistila že jsou dveře i mříže na konci (pozor na psa za rohem) zamčené, vydala se jedinou možnou cestou. Přes kontejner v rohu se dostala na podlážku, přeskočila na protější palandu a jakmile se otočila doprava, všimla se lékárny (Large Healt Pack 100% zdraví) u protějších dveří za zábradlím. Přeskočila si tedy pro ni a opět se vrátila zpět na palandu. I v chodbě za žebříkem byly dveře i mříž zamčené, proto se vydala po žebříku nahoru.


Z plošiny vlevo prolezla oknem do místnosti, kde ve skříňce pod umyvadlem sebrala papírové bankovky (160 Euro), v šuplíku vlevo další čokoládu a na podlaze blízko zatlučených dveří mince (Antique Doubloons). Skříň byla zamčená, tak prolezla oknem ven a pokračovala po žebříku blízko okna na balkon o patro výš. Tady nejdřív sebrala vlevo další mince a pak přeskočila na lávku u protější budovy. Vlevo za zábradlím nejprve sebrala další čokoládu a potom se teprve vydala doprava, pře-skočila na protější stříšku a přes prkna došla až k okapové rouře. Po té vyšplhala nahoru, zachytila se okraje střechy a ručkovala doprava. Tady ji došla síla (žlutý navigační pásek), tak seskočila na stříšku pod nohama, opět se pověsila rukama za okraj střechy a ručkovala okolo rohu doprava, kde se v místě poškozeného zábradlí vytáhla na střechu. Kromě nádrže vlevo a komínů naproti viděla i baráček vpravo. Ten však měl na dveřích zámek. Zaběhla tedy okolo něho doprava, kde z barelu sebrala obvazový balíček (Healt Bandages 40% zdraví) a přeběhla střechu okolo komínů k dalšímu barelu. Ten odtáhla od okraje střechy a mezerou v zábradlí v uvolněném prostoru seskočila na spodní malou plošinku, kde našla a sebrala páčidlo (Crowbar). Vytáhla se zpátky na střechu, páčidlem urazila zámek na domečku a uvnitř ve skříni sebrala pistoli (M-V9). Nyní se stejnou cestou jako sem vrátila do místnosti dole, kde urazila zámek na skříni, ze které si vzala náhrdelník (Necklace). Naposledy absolvovala již dobře známou cestu na střechu, tady seskočila na spodní plošinku v rohu za barelem. Na okraji plošinky se pověsila rukama za okraj střechy a přeručkovala doleva na balkón za zavřenou mříž. Když vykoukla vpravo za roh, viděla nejen klíč na prkně vlevo u zábradlí, ale i strážného na konci u dveří. Lara se přikrčila (standardně Ester), opatrně došla až za strážného a chvatem ho zlikvidovala (standardně levý Ctrl). Pak sebrala klíč, došla na opačnou stranu balkónu, odemkla mříž a vlezla si na žebřík. Toho se vzápětí pustila (standardně levý Ctrl) a seskočila na zem - do další části hry…

Derelict Apartment Block

Ve videu je Lara opět objevena policií, ale podaří se jí vyrazit dveře opuštěného hotelu. Dveře zavřela na závoru a ještě před ně přetáhla vpravo stojící skříň. Výtah byl mimo provoz, tak se vydala nahoru po schodišti. V prvním patře se ani nezastavovala a pokračovala výš. To se již policajti dostali do hotelu a dva z nich vhodili do chodby nebezpečné plynové granáty. Lara se tedy nikde dlouho nezdržovala, protože se plyn začal šířit hotelem. Pokračovala dál - přeskočila poškozenou část schodiště, ale opět měla smůlu. Padající kus zdiva prorazil prkna, která byla položena přes propadlou část podlahy. Lara přeskočila na druhou stranu (dveře v chodbičce nalevo jsou zamčené), pokračovala výš a v další chodbičce našla table-ty (Healt Pills 20% zdraví). Aby mohla pokračovat po schodišti nahoru, musela odtáhnout skříň která jí stála v cestě. Jakmile vyběhla opět výš, v chodbičce vlevo našla lékárničku (Small Medipack 60% zdraví), vyrazila v chodbičce dveře, v pokoji za nimi sebrala v jedné skříni krabičku nábo-jů (V-Packer Spread Cartridges) a v druhé baterie (K2 Impactor Battery). Vyběhla na chodbu, tou do protější chodbičky, kde sebrala balíček obvazů a pokračovala po schodišti až k bedně. Tu si popotáhla tak, aby z ní mohla přeskočit k zábradlí, zachytit se ho a vytáhnout do chodby. Hned vpravo otevřela dveře do strojovny výtahu. Tady nejprve sebrala z podlahy klíč k výtahu (Lift Maintenace Key), potom z háčku mezi ostatními klíči na stěně další, který byl k apartmánu 21 (Apartment Key) ve druhém patře. Nyní již mohla přehodit páku vpravo na ovladači, aby spustila výtah. Jakmile výtah přijel nahoru, Lara do něj nastoupila a sjela do druhého patra. Přeskočila otvor v podlaze, v chodbičce si odemkla pokoj č. 21 a uvnitř sebrala ze skříně další pistoli (Vector R35). V šuplíku protějšího stolku našla čokoládu, ale to již byl nejvyšší čas se vydat zpátky (jedovatý plyn). Přeskočila tedy otvor v podlaze, nastoupila do výtahu, vyjela do čtvrtého patra a dveřmi ve strojovně se dostala do další části hry…

Industrial Roof Tops

Ani zde neměla Lara na výběr. Přes podlážku na sudu se dostala k žebříku, po kterém vylezla na malou stříšku. Tady se pověsila rukama za la-no nad hlavou a ručkovala k protější střeše. To už se objevil policejní vrtulník a začal Laru ostřelovat. Ta však nezačala zmatkovat. Před štítem střechy se zachytila lana i nohama (standardně Num 1) a pokračovala kupředu. Jakmile se ocitla nad střechou, seskočila na ni, běžela se před střelbou schovat za dřevěné bedny, kde našla a sebrala další obvazový balíček. Jakmile ji přestal vrtulník ostřelovat, pokračovala po žebříku položeném na šikmé střeše vpravo. Došla opatrně až na jeho konec, odkud přeskočila k protější budově, zachytila se rukama okraje střechy a vytáhla se nahoru. Tady sebrala z bedny obvazový balíček, pak se znovu pověsila rukama za okraj střechy a spustila se na můstek pod nohama. Vyrazila dveře před sebou, v chodbičce sebrala další mince a na konci chodbičky otevřela další dveře. V místnosti za nimi sebrala ze stolku čokoládu a z podlahy blízko zelených skříněk zásobník nábojů do M-V9. Vykopla další dveře v místnosti a vyšla na lávku mezi budovami. Proti sobě viděla další dveře a vlevo od nich žebřík (tedy opět možnost různého řešení). Lara otevřela dveře před sebou, vešla do vysoké haly, kde seběhla po schodech vlevo na palandu. S rozběhem (musí mít 100% zdraví) přeskočila k palandě u protější stěny, zachytila se zábradlí a vytáhla se na ni. Po žebříku vlevo vylezla o patro výš, kde z podlahy sebrala další krabičku nábojů. Přeskočila mezeru v palandě, otevřela vlevo dveře, proběhla chodbičkou za nimi a otevřela další dveře vpravo na konci. Před sebou viděla nouzové schodiště a všimla si i psa běhajícího dole na zemi. Přeskočila k nouzovému schodišti, zachytila se ho rukama a vytáhla se nahoru (opět možnost různého řešení - jít nahoru přímo ke konci ševelu, nebo). Seběhla o patro níž, vlevo sebrala další mince, pak se pověsila rukama za okraj plošiny a seskočila na zem. Ihned zabila psa který ji napadl. Nyní již v klidu přelezla přes plot (ten co nemá nahoře ostnatý drát), podlezla pod roletou hned vpravo do vysoké haly, kde sebrala lékárnu a prolezla zpátky do uličky. Hned vpravo sebrala ze země zásobník s náboji a zabočila za roh. Blízko barelu s ohněm přetáhla bednu pod poškozený žebřík na stěně vpravo a mohla pokračovat na křižo-vatku, kde se dala doleva. Po chvíli zabočila znovu doleva, kde na konci úzké uličky našla a sebrala další lékárnu. Vyšla z uličky zpátky, kde se pokusila otevřít vrátka v plotě. Když zjistila že to nejde, přelezla přes plot (vlevo) v místě, kde chyběl nahoře ostnatý drát. To už přiběhl další pes, kterého se bez problémů zbavila. Zaběhla okolo rohu doleva, kde v kontejneru našla a sebrala další sadu baterií. Vrátila se k plotu, na stejném místě ho přelezla zpátky a došla až k přistavené bedně pod žebříkem. Přes ni se dostala na žebřík, po kterém šplhala nahoru. Minula palandu vpravo (tudy už prošla před okamžikem) a pokračovala až nahoru. Tady vlevo od nádrže našla další žebřík a pokračovala po něm výš. Na malé stříšce kam vylezla (vrtulníku si nevšímala) sebrala vpravo další krabičku nábojů a sklouzla po šikmé střeše (směrem k vrtulníku) dolů. Tady sebrala vlevo tablety a našla další žebřík vpravo, po kterém vyšplhala na malou stříšku. Z té přeskočila na protější střechu k malému baráčku (tady končí kratší cesta), za kterým vlevo sebrala další mince. Nyní již mohla doběhnout k okraji střechy (vlevo od nádrží) do místa, kde je přerušené zábradlí. Ve videu se do-stala do další části hry…


Margot Carvier's Apartment

Další část hry, kde Laře opět hrozí akutní nebezpečí zatčení. Je to také poprvé, kdy bude absolvovat větvený dialog - na volbě frází záleží, zís-ká-li Wernerův zápisník ((stačí volit vždy poslední možnost dole) zbude jí tak víc času na prohledání a sebrání více předmětů), nebo zápisník nezís-ká, takže ztratí dost času jeho hledáním (je v kuchyni, hned vpravo od vstupu).

V první části této sekvence Lara promluvila se slečnou Margot. Ta jí sice dala zápisník, ale odešla zavolat policii. Proto ihned po skončení dia-logu Lara doběhla k psacímu stolu v obýváku (vpravo), kde ze šuplete vyndala tablety. Pak rychle přeběhla ke stolku u okna (vlevo od akvária), kde sebrala diamantový prstýnek (Diamond Ring) a nakonec zaběhla do kuchyně, kde z linky vlevo sebrala láhev koňaku (Vintage Cognac). To již za-hlédla přijíždět policii, proto na nic nečekala, doběhla ke dveřím v předsíni, kterými se dostala do další části hry…


Parisian Ghetto

Lara se probudila v odstaveném vagonu metra. Vystoupila a všimla si, že na konci tunelu jsou u ohýnku dva bezdomovci se psem. Došla tedy k nim a zeptala se, jestli neznají Luise Boucharda. Ti ji poslali do "Café Metro" na Place D´Arcade. Vrátila se tedy k vagonu a přes rouru vylezla na jeho střechu. Podlezla další rouru vlevo a na konci vagónu sebrala lékárnu. Protáhla se pod rourou zpátky a po pletivu vyšplhala na kovovou palandu nad vagón. Samozřejmě viděla chlapíka stojícího u rohu budovy za plotem vlevo, ale nejdříve udělala čelem vzad, přeskočila s rozběhem k protější palandě, zachytila se jí rukama a vytáhla se nahoru. Odsud přeskočila na betonovou, trávou porostlou obrubeň protější budovy, otočila se doprava a prošla dírou v poškozeném plotě. Na chodníku za ním pak našla a sebrala bankovky (160 Euro) s další čokoládu. Aby se odsud dostala, pověsila se v otvoru plotu rukama za okraj chodníku a seskočila dolů do tunelu. Podruhé se přes rouru, vagón, pletivo a rošt konečně dostala k chlapíkovi u rohu budovy. Dříve, než se s ním dala do řeči, oběhla plot okolo rohu, kde dole, na konci schodiště našla a sebrala další bankovky (160 Euro). Teprve nyní se vrátila k maníkovi a dala se s ním do řeči. Ten ji opět odkázal na bistro "Café Metro" na Place D´Arcade. Prošla tedy vrátky vpravo na ulici, kde hned vlevo oslovila šlapku Janice, stojící na rohu. I ta ji poslala do bistra, ale navíc se zmínila i o disko-klubu na "Le Serpents Rouge". Aby Lara získala představu o městě, podívala se na orientační mapu vlevo na protější zdi (tyto mapy jsou rozmístěny po celém městě).


V této části hry si mohla Lara vybrat, kudy bude pokračovat dál:

Buďto přes "Café Metro", které je na náměstíčku Place D´Arcade [1], nebo "Podzemím", kam se Lara dostala otevřením poklopu kanálu [2].
Já se pokusím popsat obě zjištěné cesty (ale nevím, jestli to samé udělám při dalším zdvojení cest) - začnu tou druhou [2].


Popis [2] cesty: Lara se dala ulicí vpravo, kde v podloubí po levé ruce našla a sebrala další bankovky. Hned vpravo zjistila, že může otevřít poklop kanalizace, takže to udělala…


Bouchard's Hideout

Běžela podzemím kupředu, přes křižovatku stále rovně, kde za zatáčkou vpravo musela přeskočit hlubokou šachtu. Na druhé straně se zachytila okraje podesty a vytáhla se nahoru. Před žebříkem nejprve sebrala zásobník s náboji a přeskočila zpátky. Otočila se čelem k šachtě, došla až na kraj podesty a pověsila se rukama za její okraj. Pak přeručkovala na sousední stěnu (tedy vlevo), po které sešplhala do krátké chodbičky, kde našla a sebrala další prsten. Stejnou cestou jako sem se vrátila na podestu nad šachtou, běžela zpátky ke křižovatce, kde zabočila doprava. Na konci vylezla na bednu a po stěně za ní se vyšplhala na dřevěnou podlážku vpravo. Udělala čelem vzad, přeskočila na protější podlážku, tady se pověsila rukama za výčnělek zdi, po kterém přeručkovala do nízké chodbičky vpravo. Tou se protáhla do kruhové místnosti, ze které se protáhla další nízkou chod-bičkou do….


Parisian Ghetto

prostoru nad schodiště, kde před sebou na zemi našla a posbírala dva balíčky bankovek, dva zásobníky a krabičku nábojů. Otevřela si dvířka v mříží před sebou a po schodech vyběhla na zahradu "Parc Da Lune". Tady vpravo oslovila chlapíka, od kterého dostala další úkol a především klíče od garáže "Ex-janitor´s Key". Nyní už mohla vyjít brankou v mříži zahrady na ulici. Dala se doprava, z kopce dolů, u náklaďáku doprava a po chvilce (naproti schodišti co vede vpravo nahoru) si všimla tabulky "GARAGE" nade dveřmi vlevo. Ještě tam však nešla. Pokračovala rovně, až k zátarasu na konci ulice, kde dveřmi vpravo vešla do…


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.