Tomb Raider 6: Návod (2.část)

4. června 2011 v 20:38 | Lady Nico★
Rennes' Pawnshop

zastavárny, v kanceláři (vlevo) oslovila Reného a nabídla mu k prodeji vše (z položky "ITEMS") co nepotřebovala. Když vyinkasovala peníze, vrátila se zpátky dveřmi na ulici...

Parisian Ghetto

Dala se doleva, minula slečnu Janice stojící na rohu a po chvilce došla ke dveřím pod tabulkou "GARAGE", ty si odemkla klíči od chlápka ze zahrady a dostala se tak do garáže v…


The Serpent Rouge

Tady nejprve prohledala všechny skříně proti dveřím, ze kterých sebrala starou pistoli, balíček obvazů, zásobník nábojů a baterie. Potom si vpravo na ponku vzala nástroj "Societ Scanner" (vypadá jako klíč na kola), zvedla auto na zvedáku (páčkou) a nakonec zatáhla za páku v rohu u vrtačky. Tím si otevřela tajný poklop pod zvednutým autem, který vede do sklepa pod disko-klubem. Než tam však slezla, nejdříve vyběhla po schůdcích, vykopla dveře kanceláře, kde našla a sebrala revolver "Desert Ranger" s náboji. Vrátila se k autu a otvorem pod ním se spustila na bedny, kde posbírala náboje s čokoládu. Seskočila na zem, vylezla po žebříku do sklepa, kde nejprve sebrala ze země poblíž páky láhev koňaku, pak nasadi-la nástroj ze své výbavy na páku a přehodila ji. Tím spustila sice výtah, ale zároveň upozornila na svoji přítomnost ochranku. Rychle se otočila, zaběhla se schovat za bednu u protějších dveří, kde se skrčila. Po chvilce přišel strážný, sklep prosvítil a odešel. Nyní již mohla Lara projít dveřmi, po schodech ke dveřím, kterými se dostala do sálu disko-klubu. Rychle se schovala za reprobedny vpravo a ve vhodný okamžik se připlížila stráž-nému vpravo za záda a osvědčeným chvatem ho zabila. Opět skrčena došla k druhému strážnému, kterému provedla to samé. Po mrtvých strážných sebrala pistole, došla za barový pult, kde si přivolala výtah, ze kterého sebrala dvě krabičky nábojů. Z pultu pak ještě láhev koňaku a dvě čokolády. V sále blízko dveří viděla podium. Vpravo v rohu pod ním (jakoby pod okny) sebrala tablety, oběhla podium a nahoře sebrala z aparatury starou desku "Antique Records". Pak přehodila páku na zdi, kterou spustila hudbu a od stropu se začal pohybovat světelný panel. To již vyběhli další dva strážní, které zastřelila (opět nepřehlédla zbraně, co po sobě nechali). Nyní již mohla vyběhnout po železných schodech na ochoz. Zastřelila strážné-ho, který vyběhl z kumbálu blízko schodů, sebrala pistoli a oběhla ochoz do míst, kde stála bedna u oblého zábradlí. Tu k němu přistrčila a přes bednu se vytáhla na konstrukci nad hlavou. Rozeběhla se po ní kupředu a dříve než se konstrukce zřítila, přeskočila na protější ochoz. Ihned se otoči-la doprava, zabila strážného vpravo a následně hned dalšího, který na ni přibíhal zezadu. Když po nich sesbírala zbraně (nepřehlédla ani lékárnu), došla do místa, kde je přerušené zábradlí, odkud ve vhodný okamžik přeskočila na pohybující se světelný panel. Zachytila se jeho konstrukce, vytáh-la se nahoru a přeskočila na jeho protější stranu. Došla ke sloupku vlevo, vyšplhala o kousek výš a vnějškem pak na jeho vrchol. Opět přeskočila na protější stranu, odkud ve vhodný okamžik přeskočila na nejvyšší ochoz. Šla po něm doleva (podél zdi), sklouzla po jeho šikmé části, odrazila se a doskočila na další jeho část v rohu. Opět se dala doleva a z konce přeskočila k protější konstrukci pod stropem, zachytila se jí a ručkovala po ní doleva až do míst, kde se mohla vytáhnout nahoru. To již mohla dojít na konec konstrukce a přeskočit na ochoz k ovládací kabince. Tady nejprve kopla do zvednuté části ochozu vlevo (ta se sklopila) a pak se dveřmi dostala do ovládací kabinky. Uvnitř nejprve sebrala z podlahy klíč "Ticket Office Key" od prodejny vstupenek. Potom si stoupla k ovládacímu panelu u okna a dvakrát zatáhla za páky, které jsou na pultu vlevo (dvakrát se přesunuly reflektory na světelném panelu). Pak zatáhla jednou za páky na pultu v jeho pravé části (jeden z reflektorů vyjel do opravárenského blo-ku). Vyšla z kabinky, přeběhla po sklopeném ochozu k žebříku (to si již všimla, že vlevo od žebříku leží další zásobník nábojů na nádržích pod šikmou částí ochozu po kterém vylezla nahoru), došla k reflektoru, ze kterého vyndala dózu "Trinket Box". Vrátila se po žebříku a ochoz do kabin-ky, kde zastřelila strážného, který se ukrýval za dveřmi. V kabince našla vlevo žebřík, po kterém slezla dolů, sebrala ze země čokoládu a dveřmi vyšla na ochoz. Jak se pohybovala po ochoze, pozorně se dívala dolů a ihned jak zahlédla dalšího strážného, tak ho zastřelila. Pak přeskočila ve známém místě na konstrukci a přes bednu seskočila na spodní ochoz. Z něho pak po schodech dolů, kde zabila posledního strážného. Doběhla do rohu, kde si odemkla prodejnu lístků. Uvnitř sebrala ze stolu další klíč "Ticket Office Key", balíček bankovek, čokoládu a vyšla do sálu. Známou cestou se vrátila na prostřední ochoz, po žebříku vyšplhala do kabinky a vydala se pro zásobník s náboji. Tedy po ochoze, po žebříku výš, pozadu sklouzla po šikmé části ochozu, na konci se zachytila rukama a ručkovala doleva, kde vytáhla nahoru, sebrala zásobník a spustila se na ochoz pod nohama. Naposledy se vrátila do horní kabinky a prošla dveřmi na…


Parisian Ghetto

balkon, ze kterého slezla po žebříku níž, pověsila se rukama v otvoru podlážky a seskočila dolů. Seběhla po schodech, pověsila se rukama za okraj a spustila se do ulice Rue De Clef. Nyní již se vyznala ve městě natolik, že pro ni nebyl problém doběhnout do…


Rennes' Pawnshop

zastavárny, oslovila Reného a nabídla mu k prodeji nově nasbírané předměty (z položky "ITEMS"). Když vyinkasovala peníze, vrátila se zpát-ky dveřmi na ulici…


Parisian Ghetto

Známou ulicí, okolo náklaďáku, do kopce a vlevo vešla dvířky do zahrady "Parc Da Lune", kde předala chlápkovi dózu, za kterou od něho do-stala informaci, že musí najít "Dobrmana" na ulici Rue Dominique", ale hlavně heslo "Pluit Noir", které mu musí sdělit (jinak by vstup stál 800 Euro). Takže vyšla brankou na ulici (branka vede přímo na Rue Dominique), dala se po ní doleva okolo chrámu, kde vpravo oslovila chlapíka stojí-cího za mříží. Sdělila mu heslo a ten ji propustil bránou na hřbitov.


Zde se obě cesty - buďto přes "Café Metro" [1], nebo "Podzemím" [2] - setkávají.


Popis [1] cesty: Lara po rozhovoru s Janice, když se podívala na orientační mapu vlevo na protější zdi (tyto mapy jsou rozmístěny po celém městě), dala se doprava, v podloubí sebrala bankovky, přeběhla poklop kanálu (neotvírala ho) a po schodišti vlevo vyběhla nahoru. Proběhla uličkou na hlavní ulici, dala se doleva a na přechodu pro chodce zabočila doprava, kde v rohu sebrala další bankovky. Pokračovala dál doleva, proběhla mezi sloupky na náměstíčko "Place D´Arcade", kde vešla vpravo do bistra…


Café Metro

Oslovila barmana za pultem a po absolvování (dalšího větveného) rozhovoru, od něho obdržela klíč "Bartender´s Key" od disko-klubu "Ser-pent Rouge". Vyšla z baru na…


Parisian Ghetto

náměstíčko, dala se doleva, proběhla mezi sloupky, zabočila doprava, kde na plácku poblíž stromu sebrala další bankovky. Po úzkých schodech u zábradlí seběhla na hlavní ulici, dala se doleva a okolo šlapky Janice pokračovala kupředu. V krátkém videu viděla Kurtise, chlapíka jak odjíždí na motorce. Neběžela však za ním, ale zabočila do uličky vpravo, kde si klíčem odemkla dveře, kterými prošla do…


The Serpent Rouge

chodby. V krátkém videu viděla strážného v kanceláři nalevo. Po skončení videa se přikrčila (Ne! Klekla, ale opravdu přikrčila), proplížila se chodbou kupředu, kde pákou na zdi vypnula elektriku v kanceláři. Zašla se schovat do rohu malé místnůstky, počkala až strážný projde okolo ní, pak se mu připlížila za záda a chvatem karate ho zabila. Sebrala pistoli co po něm zbyla, opět zapnula elektriku a šla ke kanceláři, odkud vyšel. Z beden vpravo před prvními veřejemi sebrala zásobník nábojů a v kanceláři ze stolu pak pistoli "Desert Ranger", klíče od sálu "Stage Door Key", čokoládu i zásobník nábojů. Vyšla na chodbu, dala se doleva, vyběhla po schodech a klíčem si odemkla dveře do sálu diskotéky. Ihned zastřelila strážného proti sobě i jeho kolegu vpravo za reprobednami. Sebrala po nich pistole, vrátila se ke dveřím kterými sem vešla a sousedními dveřmi (vlevo) prošla na chodbu. Seběhla po schodech, prošla dalšími dveřmi do sklepa, kde z beden v zadním levém rohu sebrala láhev koňaku. Pak po žebříku nedaleko výtahu slezla níž, kde z beden sebrala zásobník nábojů a čokoládu. Teď už se mohla vrátit stejnou cestou do sálu diskotéky. Došla za barový pult, kde si přivolala výtah, ze kterého sebrala dvě krabičky nábojů. Z pultu pak ještě láhev koňaku a dvě čokolády. V sále blízko dveří viděla podium. Vpravo v rohu pod ním (jakoby pod okny) sebrala tablety, oběhla podium a nahoře sebrala z aparatury starou desku "Antique Records". Pak přehodi-la páku na zdi, kterou spustila hudbu a od stropu se začal pohybovat světelný panel. To již vyběhli další dva strážní, které zastřelila (opět nepřehlédla zbraně, co po sobě nechali). Nyní již mohla vyběhnout po železných schodech na ochoz. Zastřelila strážného, který vyběhl z kumbálu blízko schodů, sebrala pistoli a oběhla ochoz do míst, kde stála bedna u oblého zábradlí. Tu k němu přistrčila a přes bednu se vytáhla na konstrukci nad hlavou. Rozeběhla se po ní kupředu a dříve než se konstrukce zřítila, přeskočila na protější ochoz. Ihned se otočila doprava, zabila strážného vpravo a ná-sledně hned dalšího, který na ni přibíhal zezadu. Když po nich sesbírala zbraně (nepřehlédla ani lékárnu), došla do místa, kde je přerušené zábradlí, odkud ve vhodný okamžik přeskočila na pohybující se světelný panel. Zachytila se jeho konstrukce, vytáhla se nahoru a přeskočila na jeho protější stranu. Došla ke sloupku vlevo, vyšplhala o kousek výš a vnějškem pak na jeho vrchol. Opět přeskočila na protější stranu, odkud ve vhodný okamžik přeskočila na nejvyšší ochoz. Šla po něm doleva (podél zdi), sklouzla po jeho šikmé části, odrazila se a doskočila na další jeho část v rohu. Opět se dala doleva a z konce přeskočila k protější konstrukci pod stropem, zachytila se jí a ručkovala po ní doleva až do míst, kde se mohla vytáhnout naho-ru. To již mohla dojít na konec konstrukce a přeskočit na ochoz k ovládací kabince. Tady nejprve kopla do zvednuté části ochozu vlevo (ta se sklopi-la) a pak se dveřmi dostala do ovládací kabinky. Uvnitř nejprve sebrala z podlahy klíč "Ticket Office Key" od prodejny vstupenek. Potom si stoupla k ovládacímu panelu u okna a dvakrát zatáhla za páky, které jsou na pultu vlevo (dvakrát se přesunuly reflektory na světelném panelu). Pak zatáhla jednou za páky na pultu v jeho pravé části (jeden z reflektorů vyjel do opravárenského bloku). Vyšla z kabinky, přeběhla po sklopeném ochozu k žebříku (to si již všimla, že vlevo od žebříku leží další zásobník nábojů na nádržích pod šikmou částí ochozu po kterém vylezla nahoru), došla k reflektoru, ze kterého vyndala dózu "Trinket Box". Vrátila se po žebříku a ochoz do kabinky, kde zastřelila strážného, který se ukrýval za dveřmi. V kabince našla vlevo žebřík, po kterém slezla dolů, sebrala ze země čokoládu a dveřmi vyšla na ochoz. Jak se pohybovala po ochoze, pozorně se dívala dolů a ihned jak zahlédla dalšího strážného, tak ho zastřelila. Pak přeskočila ve známém místě na konstrukci a přes bednu seskočila na spodní ochoz. Z něho pak po schodech dolů, kde zabila posledního strážného. Doběhla do rohu, kde si odemkla prodejnu lístků. Uvnitř sebrala ze stolu další klíč "Ticket Office Key", balíček bankovek, čokoládu a vyšla do sálu. Známou cestou se vrátila na prostřední ochoz, po žebříku vyšplhala do kabin-ky a vydala se pro zásobník s náboji. Tedy po ochoze, po žebříku výš, pozadu sklouzla po šikmé části ochozu, na konci se zachytila rukama a ručko-vala doleva, kde vytáhla nahoru, sebrala zásobník a spustila se na ochoz pod nohama. Naposledy se vrátila do horní kabinky a prošla dveřmi na…


Parisian Ghetto

balkon, ze kterého slezla po žebříku níž, pověsila se rukama v otvoru podlážky a seskočila dolů. Seběhla po schodech, pověsila se rukama za okraj a spustila se do ulice Rue De Clef. Nyní již se vyznala ve městě natolik, že pro ni nebyl problém doběhnout do…


Rennes' Pawnshop

zastavárny, kde oslovila Reného a nabídla mu k prodeji nově nasbírané předměty (z položky "ITEMS"). Když vyinkasovala peníze, vrátila se zpátky dveřmi na ulici…


Parisian Ghetto

Známou cestou se vydala, po nejbližších schodech vlevo nahoru, na hlavní ulici doleva, mezi sloupky na náměstí a vstoupila do bistra.


Café Metro

Oslovila barmana za pultem, předala mu dózu a po absolvování rozhovoru, od něho obdržela lístek s kódem "15328 Café Owners Contact". Z notebooku si přečetla adresu "Francine, 17. Rue Dominique", tak se tam vydala. Vyšla z baru na…


Parisian Ghetto

náměstíčko, dala se doleva, proběhla mezi sloupky, rovně přes přechod pro chodce, kde blízko popelnice našla dům č. 17. Do elektronického zámku namačkala kód 15328 a dveřmi vlevo vešla na…


St. Aicard's Graveyard

dvůr s náklaďákem. Lara vyběhla po schodech vpravo a vešla dveřmi do místnosti, kde oslovila ženu, která ji přivítala v Paříži a sdělila ji, že musí najít Dobrmana. Po skončení rozhovoru Lara ze šuplíků za ženou sebrala sportovní hodinky "Sport Watch", čokoládu a vyšla skleněnými dveřmi na balkon. S rozběhem přeskočila k protějšímu balkonu, zachytila se ho rukama a vytáhla nahoru. Přeskočila zábradlí k okapové rouře, po které vyšplhala nahoru, přeručkovala doprava a vytáhla se na ochoz. Bez zastavení přeběhla bortící se desky ochozu až na roh budovy. Tady se pověsila za ruce, přeručkovala okolo rohu budovy doprava, kde seskočila na balkon pod nohama. Tady se zachytila rukama za svazek kabelů, po kterém neručkovala na balkon u protější budovy, ze kterého se v místě poškozeného zábradlí spustila na náhrobek pod nohama.


Zde se obě cesty - buďto přes "Café Metro" [1], nebo "Podzemím" [2] - setkávají.

Další popis hry tedy platí po odehrání kteroukoliv z obou variant:


Vlevo od hlavního vstupu (dřevěná brána), v rohu za náhrobkem našla a sebrala lékárničku. Pokračovala od brány kupředu až do místa, kde ulička mezi náhrobky odbočovala doprava. Tam vpravo zastřelila psa a u protější brány, vpravo v rohu za náhrobkem sebrala obvazový balíček. Nyní se vracela uličkou zpátky až do místa, kde vlevo viděla kapičku s dřevěnými dveřmi. Vpravo od ní se z boku vytáhla na středně vysoký náhro-bek, z toho přeskočila na sousední vyšší hrobku, ze které s rozběhem přeskočila přes uličku na protější hrobku. Odsud přeskočila k porostlé obvodo-vé zdi, zachytila se okraje obruby a vytáhla nahoru. Vlevo sebrala čokoládu a mohla se vrátit na nejbližší hrobku. Z té přeskočila podél zdi (měla ji po levé ruce) na nižší náhrobek za oplocením. Spustila se na zem, vyrazila v ní dveře (mají na sobě kříž) a uvnitř sebrala zásobník nábojů. Vyšla ven z hrobky, dala se doleva, kde na konci zezadu vylezla na podstavec za zády sochy anděla s křížem. Strčila do sochy, ta spadla a prorazila víko protěj-šího artefaktu (cesta dál). Lara však nejdříve vylezla na střechu hrobky (kde předtím našla zásobník), přeskočila na sousední vyšší náhrobek za plo-tem a spustila se na zem. Běžela uličkou směrem k zatáčce, cestou zabila psa který se tam objevil a vytáhla se v rohu na hrobku, ze které mohla přeskočit na náhrobek za plotem (na dveřích opět kříž). Spustila se na zem, vyrazila dveře, uvnitř sebrala zásobník nábojů a obvazový balíček. Potom se stejnou cestou jako poprvé vrátila k povalené soše anděla s křížem a vlezla poškozeným víkem do sarkofágu, kudy se dostala do podzemí…


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.